Ymchwil

Mae ymchwil y Sefydliad yn cael ei gynnal yn bennaf drwy gyfrwng themâu amlddisgyblaethol:

Niwroddatblygu

Mae gwreiddiau rhai o'r anhwylderau niwroseiciatrig mwyaf cyffredin i'w canfod yn natblygiad cynnar yr ymennydd.

Niwroplastigrwydd

Un o nodweddion mwyaf rhyfeddol yr ymennydd yw ei blastigrwydd a'i hyblygrwydd

Niwrogyffroi

Mae newidiadau yng nghydbwysedd cyffroad ac ataliad yng nghylchedau'r ymennydd yn ganolog i ddatblygiad epilepsi ac yn cyfrannu at y ffactorau risg ar gyfer rhai anhwylderau seiciatrig.

Niwroddirywio

Mewn poblogaeth sy'n heneiddio, mae anhwylderau niwroddirywio'n amlhau ac yn datblygu i fod yn faich mawr ar unigolion a chymdeithas.

Cyhoeddiadau

Porwch drwy'r cyhoeddiadau sy'n ymwneud â'r Athrofa Addysg,