Partneriaid

Rydym ni'n cysylltu arbenigedd mewn niwrowyddoniaeth ac iechyd meddwl o bob rhan o Brifysgol Caerdydd. 

Mae'r Sefydliad Ymchwil yn fenter gydweithredol o fewn y Coleg Gwyddorau Biofeddygol a Gwyddorau Bywyd rhwng yr Ysgolion a ganlyn:

Rydyn ni'n cydweithio'n agos â:

Caiff mentrau cydweithredol eraill gydag Ysgolion, Sefydliadau a Chanolfannau eraill eu croesawu.

Y cyllidwyr allweddol

Cydweithwyr diwydiannol