Partneriaid

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Rydym ni'n cysylltu arbenigedd mewn niwrowyddoniaeth ac iechyd meddwl o bob rhan o Brifysgol Caerdydd. 

Mae'r Sefydliad Ymchwil yn fenter gydweithredol o fewn y Coleg Gwyddorau Biofeddygol a Gwyddorau Bywyd rhwng yr Ysgolion a ganlyn:

Rydyn ni'm cydweithio'n agos â Chanolfan yr MRC ar gyfer Geneteg a Genomeg Niwroseiciatrig, y Ganolfan Genedlaethol Iechyd Meddwl a Chanolfan Delweddu Ymchwil yr Ymennydd (CUBRIC) a Chanolfan MRI Arbrofol (EMRIC y Brifysgol).

Caiff mentrau cydweithredol eraill gydag Ysgolion, Sefydliadau a Chanolfannau eraill eu croesawu.

Y cyllidwyr allweddol

Cydweithwyr diwydiannol