I newyddiadurwyr

Rydyn ni wedi ymrwymo i gynyddu dealltwriaeth gweithwyr proffesiynol a'r cyhoedd ynglŷn ag ymchwil iechyd meddwl.

Rydyn ni'n ceisio cynnig cysylltiadau agored a thryloyw ynghylch ein gwaith gwyddonol a'i oblygiadau.

Mae croeso bob amser i ymholiadau'r wasg. Cysylltwch â:

Mr Chris Jones, Rheolwr Cysylltiadau Cyhoeddus a'r Cyfryngau

Email: jonesc83@caerdydd.ac.uk
Telephone:+44 2920 874731
Extension: 74731

Gweld ein harchif o hysbysiadau i'r wasg