Mynd â darganfyddiadau newydd a'u defnyddio i wella dealltwriaeth a diagnosis o afiechyd meddwl.

Ymchwil

Nod ein hymchwil yw mynd i'r afael ag anhwylderau seiciatrig a niwroddirywiol sy'n brif achosion marwolaeth ac anabledd

Astudio

Rhagor o wybodaeth am ein rhaglen PhD bedair blynedd a gefnogir gan y Wellcome Trust

Darlithoedd cyhoeddus

Rhagor o wybodaeth am ein cyfres o ddarlithoedd difyr sy'n agored i'r cyhoedd


Newyddion

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig

Shell shock and the First World War

29 September 2014

Research reveals devastating psychological impact of combat

Understanding schizophrenia

22 July 2014

Largest gene discovery helps ‘kick-start' new search for schizophrenia treatments

Intellectual disability in children

23 June 2014

Could genetics offer new clues to understanding its cause and treatment?

Digwyddiadau

Does dim digwyddiadau newydd ar hyn o bryd.

Twitter

Dilynwch ni ar Twitter