Darlithoedd cyhoeddus

Mae'n darlithoedd cyhoeddus yn cwmpasu ystod eang o themâu a siaradwyr gwadd o gefndiroedd amrywiol.

"Tu hwnt i waharddiad: amser i roi gwyddoniaeth wrth galon polisi cyffuriau ac alcohol?"

Yr Athro David Nutt wnaeth gyflwyno Darlith Nodedig Raymond a Beverly Sackler ym Mawrth 2014.

Mae'r Athro Nutt yn seiciatrydd ac yn niwroseicofferyllydd sy'n arbenigo mewn ymchwilio cyffuriau sy'n effeithio'r ymennydd a chyflyrau fel dibyniaeth, pryder a chwsg.