Yr Athro Vincenzo Crunelli

Mae fy ymchwil i'n canolbwyntio ar y mecanweithiau  cellol a'r mecanweithiau rhwydwaith sydd ar waith yn y thalamws a'r cortecs yn ystod epilepsi cwsg ac epilepsi absenoldeb. 

Yn ddiweddar, rydyn ni hefyd wedi datblygu diddordeb yn y mecanweithiau sy'n ymwneud â signalau astroseitau-niwronau. 

Mae fy ngrŵp amlddisgyblaeth yn defnyddio cyfuniad o dechnegau delweddu electroffisiolegol, morffolegol, imiwnseitocemegol a chydffocal. Mae rhain yn cael eu cyflawni trwy ddefnyddio modelau anifeilaidd normal a thrawsgenig 'in vivo' ac 'in vitro'. Yn ogystal rydym yn defnyddio dull cyfrifiannol i efelychu gweithgareddau rhwydweithiau niwronaidd ac astroseitig.