Yr Athro Michael Owen

Professor Michael Owen

 Cyfarwyddwr y Sefydliad Ymchwil Niwrowyddoniaeth ac Iechyd Meddwl

Yr Athro Owen yw Cyfarwyddwr y Sefydliad Ymchwil Niwrowyddoniaeth ac Iechyd Meddwl. Mae'r Athro Owen yn gweithio ar eneteg anhwylderau seiciatrig a niwroddirywiol ers 20 mlynedd a rhagor ac mae'n dod ag arbenigedd ymchwil helaeth i'r Sefydliad Ymchwil ynglŷn ag agweddau genetig sgitsoffrenia, anhwylder deubegynnol, clefyd Alzheimer, anhwylder diffyg canolbwyntio a gorfywiogrwydd (ADHD), a dyslecsia.

Mae wedi cyhoeddi mwy na 500 o bapurau gwyddonol a thrwy weithio ochr yn ochr â chydweithwyr yng Nghaerdydd mae wedi nodi ffactorau risg genetig newydd mewn nifer o anhwylderau.

Mae ei waith ymchwil diweddaraf yn canolbwyntio ar drosi canfyddiadau genetig er lles cleifion drwy ymchwilio i fecanweithiau clefydau, eu dosbarthu a'u diagnosio yn ogystal ag ymgysylltu a chyfathrebu  a'r cyhoedd.

Ef ar hyn o bryd yw Pennaeth y Sefydliad Meddygaeth Seicolegol a Niwrowyddorau Clinigol yn yr Ysgol Feddygaeth a Dirprwy Bennaeth yr Ysgol Feddygaeth. Yn rhinwedd ei swydd fel Pennaeth y Sefydliad Meddygaeth Seicolegol a Niwrowyddorau Clinigol, gwelodd yr adran yn codi o dan ei oruchwyliaeth ef i fod yn orau yn y Deyrnas Unedig yn yr Ymarfer Asesu Ymchwil diweddaraf. Ef hefyd yw Cyfarwyddwr Canolfan Geneteg Niwroseiciatrig a Genomeg y Cyngor Ymchwil Feddygol.

Ar ben ei weithgareddau ymchwil, mae'r Athro Owen yn dal i weithio fel ymgynghorydd mewn Seiciatreg Gyffredinol i Oedolion. Bu'n Llywydd Cymdeithas Ryngwladol Geneteg Seiciatrig ac mae'n aelod o gyngor Academi'r Gwyddorau Meddygol.