Yr Athro Meng Li

Mae gan grŵp Meng Li ddiddordeb mewn egluro'r mecanweithiau moleciwlaidd y tu ôl i'r hyn sy'n pennu tynged niwronau a'r gwahaniaethu dilynol mewn celloedd niwroectoderm i greu is-deipiau pendant o niwronau. 

Y nod sydd gennyn ni yw defnyddio niwronau sy'n deillio o iPSC er mwyn egluro seiliau cellol clefydau niwroseiciatrig a datblygu gwell strategaethau ar gyfer therapïau cellol. 

Rydyn ni'n defnyddio dull arbrofol integredig sy'n cynnwys datblygu bôn-gelloedd niwrol embryonig pobl a llygod (hESCs) a bôn-gelloedd plwripotent cymelledig (iPSCs) in vitro, yn ogystal â llawdriniad genetig cyfamserol mewn organebau enghreifftiol. 

Rydyn ni'n defnyddio'r wybodaeth sy'n deillio o hyn er mwyn dyfeisio strategaethau newydd sy'n troi bôn-gelloedd plwripotent yn niwronau sy'n bwysig yn glinigol, megis niwronau dopamin canol yr ymennydd, niwronau GABAergig rhesog a rhyngniwronau'r cortecs.