Yr Athro Lawrence Wilkinson

Professor Lawrence Wilkinson

Lawrence Wilkinson yw'r Athro Geneteg Ymddygiadol, a hynny mewn dwy o ysgolion Prifysgol Caerdydd, sef  Meddygaeth a Seicoleg.

Mae gwaith ymchwil yr Athro Wilkinson yn canolbwyntio ar sut mae mecanweithiau genetig ac epigenetig yn dylanwadu ar y modd y mae'r ymennydd yn gweithredu. Mae'n cydweithio'n agos a chydweithwyr yn y Grŵp Geneteg Ymddygiadol (BGG) ac yng Nghanolfan Geneteg Niwroseiciatrig a Genomeg y Cyngor Ymchwil Feddygol (MRC) yng Nghaerdydd ac â chydweithwyr academaidd a diwydiannol yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.

Mae'r Athro Wilkinson a'i gydweithwyr yn y BGG yn dod ag arbenigedd ymchwil i'r Sefydliad Ymchwil mewn modelau genetig rhag-glinigol, a phwyslais cryf ar symud canfyddiadau o fodelau rhag-glinigol i well dealltwriaeth o salwch meddwl a salwch niwrolegol mewn pobl. 

Gan weithio ochr yn ochr â chydweithwyr o'r ysgol Seicoleg a Chanolfan Geneteg Niwroseiciatrig a Genomeg yr MRC, mae ymchwil gyfredol yr Athro Wilkinson yn canolbwyntio ar y canlynol: effeithiau epigenetig ar yr ymennydd ac ymddygiad; effeithiau cromosomau rhyw ar ymddygiad a'r risg o anhwylderau meddwl; perthnasedd gweithredol genynnau ar gyfer sgitsoffrenia, a mathau teuluol o ddementia.