Yr Athro John Aggleton

Professor John Aggleton

Yr Athro Aggleton yw'r Athro mewn Niwrowyddoniaeth Wybyddol yn yr Ysgol Seicoleg ers 1994.

Mae ymchwil yr Athro Aggleton yn helpu i edrych ar bensaernïaeth yr ymennydd a sut mae gwahanol adeileddau ynddo'n cydweithredu i ategu gwahanol fathau o gof.

Mae ei waith ymchwil yn dod ag arbenigedd helaeth i'r Sefydliad Ymchwil o ddulliau cyflenwol gan gynnwys niwroanatomeg, niwrowyddoniaeth ymddygiad, a niwroseicoleg, i helpu i ddatgelu llwybrau cyferbyniol cof adnabod a chof episodig.  

Mae un maes arbennig o'i waith wedi bod yn canolbwyntio ar geisio deall achosion 'amnesia dienseffalig' – math dwys o golled cof sy'n gysylltiedig â niwed i ganol yr ymennydd.

Mae gwaith yr Athro Aggleton yn cynnig i'r Sefydliad Ymchwil ddealltwriaeth well o weithrediadau adeiledd penodol yn yr ymennydd o'r enw yr amygdala a dealltwriaeth o sut mae anifeiliaid yn gweld a yw symbyliad yn newydd ynteu'n gyfarwydd (cof adnabod). 

Mae'n gyn-aelod o Gyngor Academi'r Gwyddorau Meddygol (2007-2009) a bu'n Gadeirydd Pwyllgor Niwrowyddoniaeth ac Iechyd Meddwl Ymddiriedolaeth Wellcome (2007-2011). Mae wedi cyhoeddi mwy na 200 o bapurau gwyddonol, ac mae'n gyn-Lywydd Cymdeithas Ymennydd ac Ymddygiad Ewrop (2004 -2006).