Yr Athro Adrian Harwood

Professor Adrian Harwood

Mae'r Athro Adrian Harwood yn Ddirprwy Gyfarwyddwr y Sefydliad Ymchwil Niwrowyddoniaeth ac Iechyd Meddwl ac mae'n arwain yr Adran Ymchwil Niwrowyddonol yn Ysgol y Biowyddorau.

Mae'r Athro Harwood yn dod â chefndir cryf mewn bioleg celloedd i'r Sefydliad Ymchwil, a phrofiad helaeth o systemau signalau moleciwlaidd ac ymddygiad celloedd mewn systemau niwronaidd a modelau o systemau celloedd. Mae'n un o arweinwyr y byd ym maes newydd ffarmacoleg gellog, gan astudio'r cydadwaith rhwng cyffuriau seicotropig yn y cyd-destun cellog.

Mae ei waith presennol yn canolbwyntio ar y cydadwaith moleciwlaidd a chellog rhwng lithiwm a chyffuriau eraill sy'n sadio'r hwyliau wrth drin anhwylder hwyliau deubegynnol, a mecanweithiau epigenetig sy'n cynyddu'r risg o anhwylderau seiciatrig. Nod y gwaith yw datblygu strategaethau therapiwtig newydd a rhoi golwg sylfaenol ar y mecanweithiau cellog sydd y tu ôl i glefydau'r meddwl.

Mae'n ymchwilio i signalau ffosffo-inositid a swyddogaeth y protein cinas GSK-3, sef dau brif darged lithiwm, a gwelodd yn ddiweddar fod lithiwm yn ffrwyno signalau PIP3. Mae ei grŵp hefyd wedi darganfod llwybr signal newydd sy'n newid sensitifrwydd i lithiwm gan arwain at ymddygiad gwyrol yn y gell a all gael ei wrth-droi drwy driniaeth â lithiwm.

Yn 2010 cafodd ei wneud yn aelod o Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum (CINP), ac mae hefyd yn Gymrawd o'r Gymdeithas Bioleg (FSB), yn Olygydd cynorthwyol Molecular Biotechnology ac yn olygydd academaidd i PLOSone. Yn Ysgol y Biowyddorau, bu'n Arweinydd Grŵp i'r Grŵp Ymchwil Bioleg Celloedd Moleciwlaidd (2005-2007), ac yn Bennaeth Ymchwil dros dro yn 2008. Ers 2009, mae'n Bennaeth Arloesi, Partneriaethau ac Ymgysylltu.