Yr Athro Jeremy Hall

Mae fy niddordeb cyffredinol i'n ymwneud â rôl ffactorau risg genetig ac amgylcheddol yn natblygiad anhwylderau niwroddatblygiadol fel sgitsoffrenia ac awtistiaeth. 

Rwy'n defnyddio dull trosiannol yn fy ngwaith er mwyn astudio sut mae ffactorau genetig ac amgylcheddol yn cynyddu'r risg o gael salwch meddwl. 

Mae gen i ddiddordeb yn benodol i weld sut mae ffactorau risg enetig ymdreiddiol sydd wedi'u hadnabod yn effeithio ar blastigrwydd a'r prosesau dysgu sylfaenol yn yr ymennydd, sef annormaleddau sydd wrth wraidd y symptomau allweddol a welir mewn amryw o broblemau iechyd meddwl. 

Mae'n gwaith yn canolbwyntio ar hyn o bryd ar amrywiaeth o enynnau synaptig a modiwleiddio'u mynegiant a'u gweithrediadau wrth ddysgu ac yn ystod salwch. 

At ei gilydd rwy'n credu y bydd deall sut mae ffactorau risg genetig yn dylanwadau ar yr ymennydd a sut mae'r ymatebion hyn yn cael eu modiwleiddio gan symbyliadau amgylcheddol yn holl-bwysig er mwyn datblygu triniaethau newydd i salwch seiciatrig. 

Yn ychwanegol at fy ngwaith rhag-glinigol, rwyf hefyd yn gwneud gwaith  ac ymchwil glinigol ym meysydd anhwylderau niwroddatblygiadol mewn oedolion a seicosis cynnar.