Yr Athro Kerrie Thomas

Gan ddefnyddio technegau cyfoes sy'n amrywio o ddadansoddi mynegiant y gennyn ledled genomau i dawelu genynnau yn y cyfnod ôl-drosiannol, mae fy labordy i'n ymchwilio i is-haenau moleciwlaidd y cof hirdymor. 

Gan ganolbwyntio ar gof ofn sy'n dibynnu ar yr hipocampws, mae gennyn ni ddiddordeb yn arbennig mewn deall y prosesau cellol a niwrol sy'n helpu i ffurfio atgofion newydd a'r rhai sy'n helpu i gynnal yr atgofion ar ôl eu dwyn i gof. 

Nid mater syml o ailadrodd y prosesau a ddefnyddir wrth atgyfnerthu'r atgof gwreiddiol yw'r prosesau ar ôl dwyn i gof.  

Bydd yr ymchwil hon yn cyfrannu at wybod sut mae'r ymennydd yn amgodio gwybodaeth sy'n berthnasol i ymddygiad a sut mae'n cael ei fireinio gan brofiad. 

Mae'r wybodaeth hon yn hanfodol bwysig er mwyn deall seiliau anhwylderau'r cof ac anhwylderau seiciatrig mewn pobl.