Pobl

Mae gan y Sefydliad gyfanswm o 107 o niwrowyddonwyr ac ymchwilwyr o ddisgyblaethau eraill sydd wrthi'n gwneud ymchwil yn y niwrowyddorau.

Staff allweddol

Cyfarwyddwr, Sefydliad Ymchwil y Niwrowyddorau ac Iechyd Meddwl

Staff yr ysgol

Staff Ysgol Meddygaeth Caerdydd

Staff cyswllt

Manylion cyswllt staff yr ysgol

Ymholiadau cyffredinol

Ebost: neuroscience@caerdydd.ac.uk

Cysylltiadau'r sefydliad

Cyfarwyddwr

Yr Athro Michael Owen
OwenMJ@caerdydd.ac.uk
+44 (0)29 2068 7065

Rheolwr

Dr Vanessa Davies
DaviesVJ@caerdydd.ac.uk
+44 (0)29 2068 7905

Rheolwr Labordy

Emma Dalton
Daltone@caerdydd.ac.uk
+44(0)29 208 74268

Uwch Weinyddwr

Miss Catherine Hortop
HortopCS@caerdydd.ac.uk
+44 (0)29 2068 7906