Mynd â darganfyddiadau newydd a'u defnyddio i wella dealltwriaeth a diagnosis o afiechyd meddwl.

Newyddion diweddaraf

Epilepsy

Ymchwilio i driniaethau newydd ar gyfer epilepsi

16 Mehefin 2016

Mae ymchwilwyr yn Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd ar fin dechrau gwaith i weld a oes modd trin epilepsi arleisiol dynol (TLE) drwy drawsblannu celloedd niwronau anaeddfed i mewn i'r ymennydd.

Rorschach image

Blog iechyd meddwl

14 Mehefin 2016

Y Brifysgol yn lansio blog newydd i gynnig trafodaeth adeiladol am faterion iechyd meddwl

Professor Jack Price

Speaker hailed 'First Class' at Raymond and Beverly Sackler Foundation Distinguished Lecture in Neuroscience

10 Mehefin 2016

Professor Jack Price delivered a thought provoking public lecture on neurodiversity, posing the question ‘Can we model human development in a dish?’

Cyhoeddiadau newydd

Archwiliwch ein papurau cyffrous newydd a darllenwch am ein hymchwil a'n darganfyddiadau diweddaraf.

Astudio

Rhagor o wybodaeth am ein rhaglen PhD bedair blynedd a gefnogir gan y Wellcome Trust

Astudiaethau

Achos Yma, cewch ddarllen am ein gwaith ymchwil diweddar a'r gwahaniaeth mae'n ei wneud.