Mynd â darganfyddiadau newydd a'u defnyddio i wella dealltwriaeth a diagnosis o afiechyd meddwl.

Newyddion diweddaraf

Modern examination in the hospital

What has neuroscience ever done for psychiatry?

19 Gorffennaf 2016

Professor Jeremy Hall blogs about the relationship between neuroscience and psychiatry.

Epilepsy

Ymchwilio i driniaethau newydd ar gyfer epilepsi

16 Mehefin 2016

Mae ymchwilwyr yn Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd ar fin dechrau gwaith i weld a oes modd trin epilepsi arleisiol dynol (TLE) drwy drawsblannu celloedd niwronau anaeddfed i mewn i'r ymennydd.

Rorschach image

Blog iechyd meddwl

14 Mehefin 2016

Y Brifysgol yn lansio blog newydd i gynnig trafodaeth adeiladol am faterion iechyd meddwl

Astudio

Rhagor o wybodaeth am ein rhaglen PhD bedair blynedd a gefnogir gan y Wellcome Trust

Ymchwil

Nod ein hymchwil yw mynd i'r afael ag anhwylderau seiciatrig a niwroddirywiol sy'n brif achosion marwolaeth ac anabledd