Swyddi gwag

Dewch i fod yn rhan o rywbeth gwych 

A ninnau'n sefydliad blaenllaw sy'n werth miliynau o bunnoedd sydd â gweledigaeth i ddatblygu'n arweinydd rhyngwladol ym maes ymchwil ar fôn-gelloedd canser, rydym ni'n chwilio am wyddonwyr uchelgeisiol i ymuno â'n timau presennol i helpu i lunio dyfodol ymchwil canser.

Bydd amrywiaeth o ymchwilwyr yn cael eu penodi; y rhai sydd eisoes wedi ennill eu plwyf fel ymchwilwyr canser disglair ynghyd â rhai sydd ậ'r potensial i greu'r genhedlaeth nesaf o ymchwilwyr bôn-gelloedd canser rhyngwladol. Fe fydd y rhain yn cydweithio â'r timau presennol sy'n arwain y byd mewn gwyddoniaeth fiofeddygol sylfaenol, treialon genetig, treialon datblygu cyffuriau a threialon clinigol. Byddwn yn creu canolfan i'r Deyrnas Unedig ac Ewrop ar gyfer ymchwil bôn-gelloedd canser.

Gyda'n gilydd byddwn yn gwella dealltwriaeth o fôn-gelloedd canser a'r rhan y maen nhw'n ei chwarae mewn amrediad o ganserau; yn datblygu therapïau newydd y gellir dangos eu bod yn gwneud gwir wahaniaeth yn y clinig; ac yn y pen draw yn gweddnewid cyfraddau goroesi cleifion sy'n dioddef pob math o ganser.

Does dim swyddi gwag ar gael ar hyn o bryd. Yn y dyfodol, bydd swyddi a chymrodoriaethau, clinigol ac anghlinigol, yn cael eu hysbysebu yma pan fyddan nhw ar gael.

Nodwch y dudalen hon neu dilynwch ni ar Twitter i gael y newyddion diweddaraf am ymchwil bôn-gelloedd canser.

Rhaglenni PhD

Yn dilyn penodi staff academaidd allweddol, rydym ni'n rhagweld y byddwn yn gweithredru cyfres o raglenni PhD. Bydd rhagor o fanylion yn cael eu cyhoeddi ar y wefan yn y dyfodol agos.

Ysgoloriaeth Ymchwil PhD mewn Astudiaethau Canser

Rydym yn cynnig Ysgoloriaeth Ymchwil tair blynedd wedi'i chyllido gan Ymchwil Canser Cymru.  

Teitl y prosiect (mae'r prosiect trwy gyfrwng y Saesneg): Elucidation of the role of transforming growth factor beta signalling in cancer stem cell drug resistance

Dyddiad Cau:- 16 Mehefin 2014

Ceir rhagor o fanylion am y prosiect a sut i ymgeisio trwy gyfrwng y Saesneg yn unig yma: http://courses.cardiff.ac.uk/funding/R2260.html  

I gael gwybodaeth am gyrsiau PhD ym Mhrifysgol Caerdydd, ewch i brif dudalennau'r Brifysgol ar astudiaethau ôl-raddedig.

Hyfforddiant/lleoliadau gwaith i wyddonwyr clinigol

Rhan o'n gweledigaeth ni yw codi pont gadarn rhwng ymchwiliadau gwyddonol sylfaenol ar fôn-gelloedd canser a rhoi'r wybodaeth yma ar waith i drin y clefyd. Yn y labordai a'r clinigau sy'n gysylltiedig â'r Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewropeaidd mae'n bosibl y bydd cyfleoedd yn codi ar gyfer lleoliadau gwaith.

Does dim lleoliadau ar gael ar hyn o bryd, ond pan fydd rhagor o fanylion yn dod i law byddant ar gael ar y dudalen hon.