Themâu

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Mae yna naw tîm ymchwil yn gweithio fewn y Sefydliad Bôn-gelloedd Canser Ewropeaidd. Maent oll yn gweithio ar ystod eang o themâu a gyda'r un nod, sef anelu at ddarparu triniaethau personol i gleifion canser. Mae'r themâu isod yn esbonio'r ymchwil diweddaraf yn ein labordy sy'n cynnwys ymchwil i fôn-gelloedd canser, canser y pancreas a deall y cysylltiad rhwng deiet a chanser. Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Astudio’r berthynas rhwng bôn-gelloedd a neoplasia

Professor Clarke’s main interest is in the molecular basis of cancer, particularly in the very early stages when cells initially diverge from normality.

Bôn-gelloedd a heterogenedd canser y fron

Understanding the origins of breast cancers, and the biological basis of the differences between them, could open up new avenues in both treatment and prevention.

Targedu achosion clefyd metastatig

The Clarkson lab is identifying strategies to prevent malignant disease progression.

Rheoleiddio trosiannol ac ôl-drosiannol ar fôn-gelloedd hematopoietig a chelloedd hynafiaid a’u dadreoleiddio yn y syndromau myelodysplastig ac mewn liwcemia myeloid aciwt

We are identifying the transcriptional and post-transcriptional mechanisms regulating haematopoietic stem and progenitor cells and their dysregulation in the context of the pre-malignant blood disorder, myelodysplasia, and in acute myeloid leukaemia.

Cystadleuaeth niwtral yn ystod homeostasis a thrwsiad y perfeddion

Dr Joaquín de Navascués is interested in how cells make fate decisions.

Rheoleiddiad mamol ar ailraglennu a bôn-gelloedd

Uncovering the mechanistic similarity between early embryonic development and cancerous cell initiation may help develop a new strategy to treat cancers.

Modelu cydadweithiau cell-cell heterotypig mewn canser cynnar yn y cefndedyn

We are investigating how transformed cells expand to form precursor lesions within an environment of tightly regulated growth control and homeostasis.

Deall y cydadweithiau sy’n cysylltu deiet â chanser

This research focusses on understanding the common mechanisms which link the environment to intestinal disease.

Bôn-gelloedd canser y croen

We are exploring the origin and evolution of cancer stem cells in primary and metastatic skin cancers and their role in disease recurrences.