Gwella’n dealltwriaeth o rôl bôn-gelloedd canser mewn amrediad o ganserau, drwy ymchwil sy'n arwain drwy'r byd.

Newyddion diweddaraf

Dr Richard Clarkson

Institute scientist heads up research stream at Wales Cancer Research Centre

3 Mai 2016

Dr Richard Clarkson has been named as the new lead of signalling and stem cell research at the Wales Cancer Research Centre (WCRC).

Engagement with school pupils

School project inspires young scientists

22 Ebrill 2016

School engagement project provides insight into cancer research.

afternoon tea

Time for Tea

14 Ebrill 2016

Enterprise Rent-a-car held a special Ladies’ Afternoon Tea in support of the European Cancer Stem Cell Research Institute.

Cefnogwch ni

Dysgwch ragor am sut gallwch chi helpu ein gwaith ymchwil

Ymchwil

Mae ein hymchwil yn canolbwyntio ar fôn-gelloedd canser a chredwn ei fod yn bosibl y gallai arwain at drawsnewid triniaethau canser

Trin a thrafod

Rydym wedi gofyn i bob un o'r arweinwyr tîm gynnig eu persbectif ar dargedu bôn-gelloedd canser a sut mae eu hymchwil yn effeithio ar therapi canser.