Gwella’n dealltwriaeth o rôl bôn-gelloedd canser mewn amrediad o ganserau, drwy ymchwil sy'n arwain drwy'r byd.

Newyddion diweddaraf

Dr Boris Shorning and Dr Neil Trent

Stopping the Spread of Prostate Cancer

17 Mehefin 2015

To mark Men's Health Week 2015, two scientists from the European Cancer Stem Cell Research Institute explain how they're working to try to halt the spread of cancer of the prostate.

Snowglobes at the European Cancer Stem Cell Research Institute

Active in Europe

9 Mehefin 2015

The European Cancer Stem Cell Research Institute has been extremely busy in terms of European engagement since its inception

Pencoed pupil during Cells, Genes, Mutations and Cancer event

Young Scientists get Inspired by Institute Project

9 Mehefin 2015

Institute Research Associate Dr Karen Reed returned to her old school, Pencoed Comprehensive, to inspire and educate the next generation of scientists, during an on-going engagement project entitled Cells, Genes, Mutations and Cancer.

Cefnogwch ni

Dysgwch ragor am sut gallwch chi helpu ein gwaith ymchwil

Ymchwil

Mae ein hymchwil yn canolbwyntio ar fôn-gelloedd canser a chredwn ei fod yn bosibl y gallai arwain at drawsnewid triniaethau canser

Trin a thrafod

Rydym wedi gofyn i bob un o'r arweinwyr tîm gynnig eu persbectif ar dargedu bôn-gelloedd canser a sut mae eu hymchwil yn effeithio ar therapi canser.