Staff cyswllt

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Gan ddwyn ynghyd amryw o feysydd gwyddonol am y tro cyntaf, mae Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewrop yn defnyddio arbenigedd Ysgolion y Biowyddorau, Meddygaeth a Fferylliaeth, yn ogystal ag arbenigwyr o nifer o ganolfannau ymchwil ar draws y Brifysgol.

Yr Athro Peter Barrett-Lee

Mae'r Athro Peter Barrett-Lee yn Oncolegydd Clinigol Ymgynghorol, yn Athro Oncoleg yn yr Ysgol Feddygaeth ym Mhrifysgol Caerdydd ac yn brif arbenigydd canser y fron yn Ymddiriedolaeth GIG Felindre. 

Yr Athro Alan Burnett

Yr Athro Alan Burnett yw Pennaeth Hematoleg yn yr Adran Geneteg Feddygol, Hematoleg a Phatholeg yn yr Ysgol Feddygaeth.

Yr Athro Trevor Dale

Mae Trevor Dale, Athro a Dirprwy Bennaeth yr Adran Ymchwil Biowyddorau Moleciwlaidd yn Ysgol y Biowyddorau, yn arwain grŵp ymchwil sydd wrthi'n astudio signalau Wnt.

Yr Athro Malcolm Mason

Yr Athro Malcolm Mason yw pennaeth yr Adran Oncoleg a Meddygaeth Liniarol yn yr Ysgol Feddygaeth. Mae wedi'i leoli yn Ysbyty Felindre, ac mae hefyd yn Gyfarwyddwr Banc Canser Cymru a sefydlwyd yn 2003.

Yr Athro Chris McGuigan

Yr Athro Chris McGuigan yw'r Athro mewn Cemeg Feddygol yn yr Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol.

Dr Simon Reed

Mae'r Dr Simon Reed yn ddarllenydd mewn Astudiaethau Canser yn yr Ysgol Feddygaeth ac yn aelod o'r Grŵp Ymchwil Canser Amlddisgyblaeth.

Yr Athro Julian Sampson

Yr Athro Julian Sampson yw Pennaeth y Sefydliad Geneteg Feddygol ym Mhrifysgol Caerdydd ac mae hefyd yn Bennaeth ar Adran Geneteg, Hematoleg a Phatholeg yr Ysgol Feddygaeth