Gwella’n dealltwriaeth o rôl bôn-gelloedd canser mewn amrediad o ganserau, drwy ymchwil sy'n arwain drwy'r byd.

Newyddion diweddaraf

ECSCRI laboratory

Did you know...?

4 Chwefror 2016

On World Cancer Day, we take a look at some of the key research being carried out at the Institute.

Dr Lee Parry with 6th form students

Inspiring the next generation of scientists

1 Chwefror 2016

Sixth Form science students tour the European Cancer Stem Cell Research Institute laboratory.

Professor Alan Clarke

Tributes to leading cancer researcher

13 Ionawr 2016

Chancellor, Professor Sir Martin Evans reflects on Professor Alan Clarke’s life and work.

Cefnogwch ni

Dysgwch ragor am sut gallwch chi helpu ein gwaith ymchwil

Ymchwil

Mae ein hymchwil yn canolbwyntio ar fôn-gelloedd canser a chredwn ei fod yn bosibl y gallai arwain at drawsnewid triniaethau canser

Trin a thrafod

Rydym wedi gofyn i bob un o'r arweinwyr tîm gynnig eu persbectif ar dargedu bôn-gelloedd canser a sut mae eu hymchwil yn effeithio ar therapi canser.