Gwybodaeth am yr offer ymchwil sydd ar gael ym Mhrifysgol Caerdydd a sut gallwch ei ddefnyddio yn eich gwaith.

Biosciences Building

Cyfleusterau

Mwy o wybodaeth am y cyfleusterau ymchwil yn y Brifysgol, yn cynnwys eu lleoliadau a’r offer maent yn eu cynnig.

Bioimaging Unit

Offer

Chwiliwch ein hoffer ymchwil gan ddidoli yn ôl Ysgol Academaidd neu adeilad penodol.

GW4 collaboration

Rhannu offer GW4

Sefydlwyd cronfa ddata GW4 i hywluso rhannu offer ymchwil ar draws Prifysgolion Bryste, Caerdydd, Caerfaddon a Chaerwysg.

Experimental MRI Centre (EMRIC)

Cyfrannu

Sefydlwch gydweithrediadau newydd drwy rannu eich offer gydag ymchwilwyr Prifysgol Caerdydd.