Polisi Rheoli Cofnodion ac Amserlenni Cadw

Polis rheoli cofnodion

Polis rheoli cofnodion

29 Awst 2017

Pwrpas y polisi yw darparu fframwaith ar gyfer rheoli dogfennau'r Brifysgol.

PDF

Mae ein hamserlen cadw cofnodion yn nodi'r cyfnodau y dylid cadw gwahanol ddogfennau.

Mae'n hanfodol bod cofnodion yn cael eu dinistrio mewn ffordd a gynlluniwyd ac a reolwyd er mwyn bod modd cadw dogfennau sydd eu hangen ar gyfer tystiolaeth a bod dogfennau nad oes angen eu cadw mwyach yn cael eu gwaredu'n ddiogel. Mae hyn hefyd yn daparu mwy o le ac yn sicrhau bod y Brifysgol yn cydymffurfio gyda deddfwriaeth gwybodaeth.

Amserlenni cadw

Seiliwyd y cyfnodau cadw ar anghenion deddfwriaethol ac ymarfer da. Nodwch bod y dogfennau isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Name Type Last updated
Research records retention schedule Word 19/05/2015
Teaching records retention schedule Word 15/04/2011