Gwybodaeth ariannol

Prifysgol Caerdydd yw un o brifysgolion mwyaf y DU, gyda throsiant blynyddol o dros £500m.

Darganfyddwch ble y daw ein harian a sut yr ydym yn ei wario.

Ble y daw ein harian

Sut yr ariennir Prifysgol Caerdydd.

Yr hyn rydym yn gwario ein harian arno

Faint o arian a wariwn bob blwyddyn a sut yr ydym yn ei wario.

Laptop and notebook

Datganiadau ariannol

Yma, cewch ddarllen a lawrlwytho datganiadau ariannol ar gyfer Prifysgol Caerdydd.