Prifysgol Caerdydd a'r UE

Mae Prifysgol Caerdydd yn gymuned ryngwladol sy'n gwerthfawrogi myfyrwyr a staff a ddaw i astudio ac i weithio yma o bedwar ban byd.

Rydym yn Brifysgol gyfeillgar mewn dinas groesawgar sydd ag enw da am fod yn agored ac yn oddefgar. Mae gennym yn agos at 7,000 o fyfyrwyr rhyngwladol, a staff o 78 o wledydd, ac mae gennym gynfyfyrwyr mewn 180 o wledydd.

Mae'r amrywiaeth hon yn meithrin creadigrwydd ac arloesedd, ac mae'n rhan hollbwysig o'n diwylliant. Ni fydd y refferendwm, lle wnaeth y DU bledleisio o leiafrif bychan i adael yr Undeb Ewropeaidd, yn effeithio ar yr olygwedd hon nac ein hymrwymiad i’n myfyrwyr a’n haelodau staff rhyngwladol.

Er i Erthygl 50 –hysbysiad swyddogol y DU i adael yr UE- gael ei rhoi ar waith ar 29 Mawrth 2017, bydd y DU yn parhau’n aelod o’r UE am ddwy flynedd nes bod y broses wedi’i chwblhau.

Mae hyn yn golygu na fydd yna newid ar unwaith i brifysgolion, aelodau staff neu fyfyrwyr.  Dylai myfyrwyr ac ymgeiswyr o wledydd eraill y DU fod yn dawel eu meddwl y bydd y Brifysgol yn anrhydeddu ei holl ymrwymiadau iddynt.

Byddwn yn darparu gwybodaeth bellach cyn gynted ag y bydd ar gael.

Darllenwch neges yr Is-Ganghellor yn dilyn canlyniad Brexit

Darllenwch neges ddiweddaraf yr Is-Ganghellor am yr heriau o ganlyniad i'r bleidlais Brexit

Dysgwch sut gallai Brexit gael effaith arnoch chi

Myfyrwyr

Nodwch fod y cynnwys isod drwy gyfrwng y Saesneg yn unig.

Staff