Rydym yn cyhoeddi amrywiaeth o wybodaeth sydd ar gael i'r cyhoedd fel rhan o'n hymrwymiad i onestrwydd a thryloywder.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Prifysgol Caerdydd a'r UE

Darganfyddwch sut gall ganlyniad refferendwm yr UE gael effaith arnoch chi.

Main Building

Rhyddid Gwybodaeth

Dysgwch am ein hymrwymiad i ryddid gwybodaeth a sut i ofyn am wybodaeth wrthym ni.

Cynllun Iaith Gymraeg

Diwygiwyd Cynllun Iaith Gymraeg y Brifysgol i adlewyrchu ymrwymiad parhaus y sefydliad i ddarparu gwasanaeth cyfartal yn y Gymraeg a’r Saesneg i’w myfyrwyr a rhanddalwyr ehangach.

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Gwybodaeth am sut rydym yn gweithio i gyflawni ein rhwymedigaethau cyfreithiol a moesol o ran cydraddoldeb ac amrywiaeth.

Myfyrwyr ac ymgeiswyr

Polisïau a rheoliadau ar gyfer myfyrwyr ac ymgeiswyr, gan gynnwys polisïau derbyn, polisi ffioedd dysgu ac adroddiad cynllun ffioedd.