Cyrsiau

Rydym yn cynnig amgylchedd addysgu deinamig sy’n ysgogi ac mae pob cwrs yn cael ei arwain gan ein gwaith ymchwil arloesol.

Rydym yn cynnig pob un o feysydd cymhwyso Cymdeithas Seicolegol Prydain, ac yn cynnwys gwyddoniaeth sylfaenol ag agwedd gymhwysol maes seicoleg.

Yn ôl y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf, mae ein Hysgol yn yr ail safle ar gyfer ansawdd ymchwil, ac rydym yn cynnig y cyfle unigryw i ddysgu mewn amgylchedd a arweinir gan ymchwil, ac mae staff sy’n flaenllaw ym myd ymchwil yn cyfrannu at ddylunio a chyflwyno’r cwrs.

Undergrad students

Israddedig

Astudiwch mewn ysgol seicoleg a gydnabyddir yn genedlaethol ac yn rhyngwladol sydd ag enw da am ragoriaeth.

EEG IMAGE

Ôl-raddedig a addysgir

Mae ein rhaglenni yn gymysgeddau amrywiol o fodiwlau a addysgir, gwaith ymchwil ac arferion proffesiynol, ac maent yn arwain at amrywiaeth o ddewisiadau o ran gyrfa..

Psych Research

Ymchwil ôl-raddedig

Rydym yn cynnig amgylchedd ymchwil deinamig ac ysgogol, gyda seilwaith ymchwil ardderchog sy’n cynnig amrywiaeth o gyfleoedd.