Ewch i’r prif gynnwys

Cyfleoedd swyddi

Ymunwch â’n Ysgol fywiog a deinamig a arweinir gan ymchwil sydd ag enw da rhyngwladol a hirsefydlog am ein gwaith ymchwil o safon uchel.

Ni yw un o brifysgolion mwyaf y DU ar gyfer niwrowyddoniaeth a seicoleg, ac rydym yn cydnabod bod ein llwyddiant yn dibynnu i raddau helaeth ar ymrwymiad, egni a brwdfrydedd ein pobl.

Ymunwch ag ysgol seicoleg sydd ymysg 40 uchaf y byd (Rhestr QS o Brifysgolion Gorau’r Byd 2018), y dyfarnwyd ansawdd ei gwaith ymchwil yn yr ail safle yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) diweddaraf.

Academic - Teaching & Research

Lecturer/Senior Lecturer in Human Factors

£33,199 to £58,089

Management & Executive

CUBRIC Systems Engineer

£33,199 to £39,609

Academic - Teaching & Scholarship

Lecturer in Cognitive Behavioural Therapy (7 hours per week)

£42,036 to £48,677

Academic - Teaching & Scholarship

Senior Lecturer/Programme Lead in Cognitive Behavioural Therapy

£50,132 to £58,089

Academic - Research

Research Associate/Research Fellow in Tractometry (3 posts)

£33,199 to £48,677