Cynigiwn gyfleoedd datblygu proffesiynol helaeth i wella eich sgiliau a rhoi’r wybodaeth a’r technegau diweddaraf i chi.

Nick teaching

Cyrsiau byr

Datblygwch eich sgiliau a’ch gwybodaeth wrth rannu profiadau a syniadau ag eraill yn eich maes.

CPD delegates

Modiwlau ôl-raddedig

Gallwch astudio’n hyblyg a dewis modiwlau sy’n addas i’ch anghenion datblygu proffesiynol chi.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Cysylltu â ni

Cynigiwn borth i fusnesau fanteisio ar yr ystod eang o arbenigedd sydd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Delegates around table

Darpariaeth bwrpasol

Gallwn gynnig fersiynau wedi’u teilwra o gyrsiau byr neu raglenni, neu ddatblygu rhywbeth yn benodol i’ch sefydliad.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Sbotolau ar Addysg Weithredol

Rydym yn cynnig nifer o raglenni cyffrous sy’n eich galluogi i gael safbwyntiau newydd ar amrywiaeth o faterion busnes a rheoli

Newyddion diweddaraf

China Scholarship Council 2017

Cardiff welcomes China delegation for 13 week Management and Innovation programme

23 Mehefin 2017

Development programme marks further collaboration between Wales and China

CSE Award logo

Customer Service Excellence

15 Mai 2017

Customer Service Excellence

Learning at Work Week

Learning at Work Week

5 Mai 2017

Learning at Work Week

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Cwrs Ar-lein Enfawr Agored (CAEA neu MOOCs)

Mae ein CAEA (MOOCs) yn rhoi cyfle i ddysgwyr i astudio unrhyw le, unrhyw bryd, am ddim.