Ewch i’r prif gynnwys

Datblygu proffesiynol

Cynigiwn gyfleoedd datblygu proffesiynol helaeth i wella eich sgiliau a rhoi’r wybodaeth a’r technegau diweddaraf i chi.

Dod o hyd i'ch cwrs

Datblygwch eich sgiliau a’ch gwybodaeth wrth rannu profiadau a syniadau ag eraill yn eich maes.

Gallwch astudio’n hyblyg a dewis modiwlau sy’n addas i’ch anghenion datblygu proffesiynol chi.

Gallwn gynnig fersiynau wedi’u teilwra o gyrsiau byr neu raglenni, neu ddatblygu rhywbeth yn benodol i’ch sefydliad.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Cyrsiau sgiliau rheoli a threfnu

Edrychwch ar ein hystod lawn o gyrsiau rheoli a gynlluniwyd i ategu ei gilydd. Gan gynnwys sgiliau hyfforddi a recriwtio

Newyddion diweddaraf

Project Management Alumni event 2019

Record numbers for Project Management Alumni briefing

8 Mawrth 2019

2019 programme kicks off with a successful Project Management Alumni Network event

Counselling Skills at Cardiff University

New Counselling Skills for Genomics postgraduate level course

22 Chwefror 2019

New postgraduate level module in counselling for genomics. Learn flexibly alongside work and life commitments.

Business meeting

CPD courses coming up in March and April

22 Chwefror 2019

View our wide range of CPD training courses coming up in March and April.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Marchnata a chyfathrebu ar-lein

Rhagor o wybodaeth am ein hamrywiaeth o hyfforddiant marchnata a chyfathrebu ar-lein

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Sbotolau ar Addysg Weithredol

Rydym yn cynnig nifer o raglenni cyffrous sy’n eich galluogi i gael safbwyntiau newydd ar amrywiaeth o faterion busnes a rheoli.