Cynigiwn gyfleoedd datblygu proffesiynol helaeth i wella eich sgiliau a rhoi’r wybodaeth a’r technegau diweddaraf i chi.

Teaching

Cyrsiau byr

Datblygwch eich sgiliau a’ch gwybodaeth wrth rannu profiadau a syniadau ag eraill yn eich maes.

Man reading a textbook at a table.

Modiwlau ôl-raddedig

Gallwch astudio’n hyblyg a dewis modiwlau sy’n addas i’ch anghenion datblygu proffesiynol chi.

Delegates around table

Darpariaeth bwrpasol

Gallwn gynnig fersiynau wedi’u teilwra o gyrsiau byr neu raglenni, neu ddatblygu rhywbeth yn benodol i’ch sefydliad.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Sbotolau ar Rheoli Prosiect

Rhagor o wybodaeth am yr amrywiaeth o hyfforddiant rheoli prosiect yr ydym yn ei gynnig.

Newyddion diweddaraf

CPD Unit

Success with Another Year of Customer Service Excellence

6 Rhagfyr 2017

Success with Another Year of Customer Service Excellence

Prize winner

PRINCE2® Breakfast Briefing explores the major ideas behind the 2017 update

10 Tachwedd 2017

PRINCE2® Breakfast Briefing explores the major ideas behind the 2017 update

Kuwait Delegates

Kuwait University joins us for a week long intensive leadership programme

27 Hydref 2017

Kuwait University joins us for a week long intensive leadership programme

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Cwrs Ar-lein Enfawr Agored (CAEA neu MOOCs)

Mae ein CAEA (MOOCs) yn rhoi cyfle i ddysgwyr i astudio unrhyw le, unrhyw bryd, am ddim.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Cyrsiau rhan amseri oedolion

Dewch i gael eich ysbrydoli gan ein hamrywiaeth o gyrsiau rhan amser ar lefelau ac ar adegau sy'n eich siwtio chi.