Cynigiwn gyfleoedd datblygu proffesiynol helaeth i wella eich sgiliau a rhoi’r wybodaeth a’r technegau diweddaraf i chi.

Cyrsiau byr

Datblygwch eich sgiliau a’ch gwybodaeth wrth rannu profiadau a syniadau ag eraill yn eich maes.

Modiwlau ôl-raddedig

Gallwch astudio’n hyblyg a dewis modiwlau sy’n addas i’ch anghenion datblygu proffesiynol chi.

Laptop

Cysylltu â ni

Cynigiwn borth i fusnesau fanteisio ar yr ystod eang o arbenigedd sydd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Darpariaeth bwrpasol

Gallwn gynnig fersiynau wedi’u teilwra o gyrsiau byr neu raglenni, neu ddatblygu rhywbeth yn benodol i’ch sefydliad.

Staff course

Sylw ar: Rheoli Prosiect

Rhagor o wybodaeth am yr amrywiaeth o hyfforddiant rheoli prosiect yr ydym yn ei gynnig

Newyddion diweddaraf

CSE Award logo

Customer Service Excellence

15 Mai 2017

Customer Service Excellence

Learning at Work Week

Learning at Work Week

5 Mai 2017

Learning at Work Week

Katie Sunderland CPD

Meet Kate Sunderland

25 Ebrill 2017

Meet Kate Sunderland

Computer studies

Cwrs Ar-lein Enfawr Agored (CAEA neu MOOCs)

Mae ein CAEA (MOOCs) yn rhoi cyfle i ddysgwyr i astudio unrhyw le, unrhyw bryd, am ddim.