Cynigiwn gyfleoedd datblygu proffesiynol helaeth i wella eich sgiliau a rhoi’r wybodaeth a’r technegau diweddaraf i chi.

Cyrsiau byr

Datblygwch eich sgiliau a’ch gwybodaeth wrth rannu profiadau a syniadau ag eraill yn eich maes.

Modiwlau ôl-raddedig

Gallwch astudio’n hyblyg a dewis modiwlau sy’n addas i’ch anghenion datblygu proffesiynol chi.

Laptop

Cysylltu â ni

Cynigiwn borth i fusnesau fanteisio ar yr ystod eang o arbenigedd sydd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Darpariaeth bwrpasol

Gallwn gynnig fersiynau wedi’u teilwra o gyrsiau byr neu raglenni, neu ddatblygu rhywbeth yn benodol i’ch sefydliad.

MSP

Sylw ar Rheoli Prosiect

Rhagor o wybodaeth am yr amrywiaeth o hyfforddiant rheoli prosiect yr ydym yn ei gynnig

Newyddion diweddaraf

Ellen Parkes

Continuing Professional Development Unit welcomes Ellen Parkes

5 Ebrill 2017

Continuning Professional Development Unit welcomes Ellen Parkes

Solcer House

Sustainable Technology at the SOLCER House

17 Awst 2016

Sustainable Technology at the SOLCER House

Adult Learners

Llwyddiant i oedolion mewn addysg

26 Gorffennaf 2016

Cynllun llwybr arloesol yn dathlu graddedigion newydd

Computer studies

Massive Open Online Courses (MOOCs)

Our MOOCs offer learners the opportunity to study anywhere, anytime, for free.