Man gwyrdd yn ennill gwobr

25 Gorffennaf 2017

Redwood Memorial Garden

Mae’r Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol, gyda chymorth Cymdeithas Cadwraeth a Bywyd Gwyllt Prifysgol Caerdydd, wedi ei henwi’n un o enillwyr Gwobrau Baner Werdd Cadwch Gymru’n Daclus eleni - dynodiad a gydnabyddir yn rhyngwladol am barc neu fan gwyrdd o safon.

Mae 101 o fannau gwyrdd a reolir gan y gymuned yng Nghymru wedi cyrraedd y safon uchel y mae ei hangen i ennill gwobr Baner Werdd Gymunedol sy’n uchel iawn ei bri (roedd 83 yn 2016/17).

Bydd y faner yn cyhwfan yng Ngardd Goffa Chris McGuigan i gydnabod ei chyfleusterau rhagorol a’i hymrwymiad i ddarparu man gwyrdd o safon.

Mannau trefol addas i fywyd gwyllt

Redwood building signage

Dywedodd Sam Hillman o’r Gymdeithas Cadwraeth a Bywyd Gwyllt: “Rydym wrth ein bodd i fod wedi helpu i weithio tuag at ennill y Wobr Baner Werdd Gymunedol.

“Mae’r cymorth gan Dîm Ymgysylltu’r Fferyllfa a Buglife wedi helpu gwirfoddolwyr o fyfyrwyr i ddysgu rhagor ynghylch creu mannau trefol addas i fywyd gwyllt, ac wedi ein helpu i ddod ynghyd i weithio tuag at ardd gymunedol sy’n addas i bryfed peillio.

“Rydym yn gobeithio y gallwn adeiladu ar y newyddion gwych hyn a pharhau i drawsffurfio tiroedd Adeilad Redwood.”

Effaith fawr

Darperir cynllun Gwobr y Faner Werdd yng Nghymru gan yr elusen amgylcheddol, Cadwch Gymru'n Daclus, gyda chymorth Llywodraeth Cymru. Fe’i bernir gan arbenigwyr mannau gwyrdd, sy’n rhoi o’u hamser eu hunain i ymweld â darpar safleoedd a’u hasesu yn ôl wyth o feini prawf llym, gan gynnwys safonau garddwriaethol, glendid, rheolaeth amgylcheddol a chynnwys y gymuned.

Dywedodd Lucy Prisk, Cydlynydd Baner Werdd Cadwch Gymru’n Dawel: “Mae Gwobr y Faner Werdd am gysylltu pobl â’r parciau a’r mannau gwyrdd gorau. Mae Cadwch Gymru'n Daclus yn falch o gynnal y cynllun yng Nghymru, oherwydd gwyddom y gall amgylchedd o safon gael effaith fawr ar ein cymunedau, iechyd, lles, a’r economi.

“Rydym yn falch iawn o fod yn dathlu blwyddyn arall llwyddiannus i Wobr Gymunedol y Faner Werdd. Mae llwyddiant y safleoedd hyn yn dibynnu ar ymrwymiad y gwirfoddolwyr lleol sy'n gweithio'n ddiflino i godi safon ein mannau gwyrdd. Iddyn nhw mae’r diolch fod cynifer o gyfleusterau gwych ar garreg ein drws.”

Rhannu’r stori hon

bees

Redwood bees twitter account

Official twitter account of bees residing on roof of Redwood Building. Helping scientists discover new drugs since 2014.