Rhodri Morgan

18 Mai 2017

Rhodri Morgan in robes

Mae Prifysgol Caerdydd wedi talu teyrnged i gyn-Brif Weinidog Cymru, Rhodri Morgan, sydd wedi marw.

Roedd Rhodri Morgan yn ymwelydd cyson â'r Brifysgol. Yn 2010, dyfarnwyd Doethuriaeth Anrhydeddus iddo a chafodd ei benodi’n Athro Nodedig Anrhydeddus i helpu i wella enw da cynyddol y Brifysgol am arwain ymchwil ym meysydd llywodraethu a gwleidyddiaeth Cymru.

Mae Labordy Mellt Morgan Botti wedi’i enwi ar ôl y cyn-Aelod Seneddol ac Aelod Cynulliad o Gaerdydd i gydnabod ei rôl flaenllaw i gael y cyfleuster yng Nghymru.

Hyd heddiw, dyma’r unig labordy mellt mewn unrhyw brifysgol yn Ewrop, a dim ond dyrnaid o labordai o’r fath sy’n bodoli ar draws y byd.

“It’s with great sadness that the University learnt of the death of the former First Minister of Wales, Rhodri Morgan. Rhodri was a great friend to Cardiff University, and a regular visitor who was always willing to lend his support to the University’s development, its students and staff. Rhodri was a strong advocate of higher education and research in Wales, and the naming of the University’s Morgan-Botti Lighting Laboratory after him reflects his endeavours to work with partners from elsewhere in Europe to bring this world-class facility to Wales. Colleagues at Cardiff University will remember Rhodri for his sharp intellect and personable manner.”

Yr Athro Colin Riordan, Is-Ganghellor, Prifysgol Caerdydd

"Bydd pawb yn gweld eisiau Rhodri, roedd ei ddeallusrwydd a'i allu i ofyn y cwestiwn cywir yn ddigymar."

Yr Athro Karen Holford, Professor

“Oherwydd arweinyddiaeth Rhodri Morgan y daeth y Cymry i dderbyn datganoli fel y drefn arferol. Roedd yn gawr ym mhob ystyr y gair. Diolch.”

Yr Athro Richard Wyn Jones, Athro yng Ngwleidyddiaeth Cymru

“Dŵr coch croyw, hwyaid ungoes, dyfynnu llwyddiannau athletwyr Cymru yng Ngemau'r Gymanwlad yn y 1950au, a deall rôl clymbleidiau a chymodi gwleidyddol i sefydlogi ein democratiaeth ifanc. Dyma’r pethau rydw i’n eu cofio’n bennaf am Rhodri Morgan.”

Yr Athro Laura McAllister, Professor of Public Policy

“Mae'n anodd gor-bwysleisio dylanwad a a chyfraniad Rhodri Morgan at ddatblygiad Cymru yn yr unfed ganrif ar hugain, drwy gryfhau datganoli yng Nghymru yn benodol. Mae cael Rhodri Morgan fel Athro Anrhydeddus yn ein Hysgol Cyfraith a Gwleidyddiaeth ryngddisgyblaethol wedi bod yn anrhydedd ac yn fraint. Mae'r teyrngedau iddo heddiw wedi cadarnhau mai ef oedd y gwladweinydd pwysicaf yn hanes Cymru fodern. Cydymdeimlwn â'i deulu.”

Dr Russell Sandberg, Head of Law Department and Reader in Law

Rhannu’r stori hon

Cathays park campus

Pwy ydym ni

Rydym yn rhagori mewn addysg, ymchwil ac arloesi ac yn adeiladu perthnasoedd wrth ddangos ein hymrwymiad i Gymru.