Academydd yn gweithio ar gynllun twf yng Ngroeg

10 Mawrth 2017

Portrait photo of Kevin Morgan

Mae'r athro Kevin Morgan wedi cael gwahoddiad personol gan Weinidog yr Economi a Datblygu yng Ngroeg i helpu'r wlad i lunio strategaeth twf newydd.

Bydd yn ymuno â'r Cyngor Datblygu Gwyddonol newydd, sy'n cynnwys 11 o aelodau, er mwyn datblygu cynllun i gryfhau twf yng Ngroeg dros y pum mlynedd nesaf.

Mae'r UE a'r Gronfa Ariannol Ryngwladol yn disgwyl y bydd economi Groeg yn ehangu 2.7% eleni, yn dilyn cyfradd twf o 0.3% y llynedd.

Dywedodd yr Athro Morgan, o'r Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio, fod y gwahoddiad i gyfrannu at gynllun twf newydd y wlad gan Weinidog yr Economi a Datblygu, Dimitri Papadimitriou, yn fraint fawr.

Cynhelir cyfarfod cyntaf y Cyngor Datblygu Gwyddonol yn Athen, dydd Gwener 10 Mawrth.

Rhannu’r stori hon

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i dudalennau gwe'r Ysgol.