Prosiect 'Data Mawr' ar gyfer Admiral a Phrifysgol Caerdydd

12 Mai 2016

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Binary code

Mae Prifysgol Caerdydd yn cydweithio ag Admiral ar ddau brosiect Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth er mwyn dadansoddi 'Data Mawr'.

Admiral yw un o gwmnïau yswiriant ceir mwyaf y DU. Mae'n hawlio 11% o gyfran y farchnad ac mae'n rhagori ar eraill o ran canlyniadau ariannol.

Er mwyn manteisio ar ddadansoddeg Data Mawr, roedd y cwmni am ddefnyddio arbenigedd academaidd wrth ddadansoddi llawer o ddata, ei amrywiaeth a pha mor aml y caiff ei gynhyrchu. Roedd hefyd am ddefnyddio gallu technolegol i ddylunio ac ymgorffori llwyfan a fyddai'n casglu data'n fwy effeithiol.

Drwy weithio gyda Dr Pete Burnap, Darlithydd yn Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg Prifysgol Caerdydd, bydd cael gwybodaeth ac arbenigedd newydd am ddulliau yn hynod werthfawr ac yn galluogi Admiral i fynd o nerth i nerth, creu cynnyrch newydd a pharhau i ragori ar gwmnïau eraill yn y farchnad.

Mae gan Dr Pete Burnap brofiad o ymchwilio i Ddata Mawr yn ogystal â dyluniad a thechnoleg llwyfannau meddalwedd. Mae ganddo enw da'n rhyngwladol am ddadansoddi 'Data Mawr' ym maes Diogelwch Pobl ac Ar-lein drwy ddefnyddio dysgu cymhwysol gyda pheiriannau a modelu ystadegol i ddarogan digwyddiadau go iawn.

Mae dau swyddog cyswllt wedi'u recriwtio i reoli'r prosiectau, Gwyddonydd Data mewn Dadansoddeg Graddadwy a Gwyddonydd Data mewn Dadansoddeg Peryglon. Bydd y ddau'n arwain prosiectau unigol fydd yn cyfrannu at y galluoedd dadansoddi Data Mawr cyffredinol a geisir.

Wrth sôn am y bartneriaeth, dywedodd Daniel Mines, Rheolwr Trawsnewid Data Admiral Group plc: “Mae technoleg defnyddwyr yn datblygu'n gyflym ac mae'r byd cynyddol 'gysylltiedig' yr ydym yn byw ynddo yn newid llawer o ddiwydiannau traddodiadol, gan gynnwys ym maes yswiriant.  Mae Admiral wedi cofleidio arloesedd, a dyma hanfod ein llwyddiant. Dyna pam yr ydym yn edrych ymlaen at gydweithio â Phrifysgol Caerdydd i ddatblygu ein cynnyrch telemateg arloesol ymhellach. Gyda'n gilydd, byddwn yn datblygu ein harbenigedd mewn technoleg data ac yn rhoi profiadau gwell i gwsmeriaid yn y pen draw.”

Dr Pete Burnap: “Mae gan y Labordy Gwyddoniaeth Data Cymdeithasol hen hanes o arloesedd methodolegol ac ymchwil gyfrifiadurol ar sail data sy'n mynd i'r afael â phroblemau o bwys ym meysydd diogelwch cymdeithasol. Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at weithio gydag Admiral i fynd i'r afael â'r broblem gymdeithasol ac economaidd o bwys o ran creu ffyrdd mwy diogel a deall y peryglon i yrwyr. Mae Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg Prifysgol Caerdydd yn cael ei chydnabod yn genedlaethol am effaith ei hymchwil. Mae rhyngweithio â diwydiant yn hanfodol er mwyn creu arloesedd sy'n cael effaith a rhaglenni gradd sydd ar flaen y gad. Rydym yn gwbl hyderus y bydd y prosiect hwn yn gwella ac yn trawsnewid prosesau asesu peryglon Admiral. Bydd hefyd yn rhoi'r sylfaen ar gyfer eu strategaeth gwyddoniaeth data arloesol yn y dyfodol”

Cewch ragor o wybodaeth am Bartneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth yn http://www.caerdydd.ac.uk/ktp/