Mo yn targedu Hanner Marathon y Byd

21 Ionawr 2016

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Mo Farah crosses the finish line in Beijing

Mae Mo Farah wedi cyhoeddi ei fod ar gael i'w ddewis yn rhan o dîm Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon ar gyfer Pencampwriaeth Hanner Marathon y Byd IAAF/Prifysgol Caerdydd.

Mae'r penderfyniad hwn gan enillydd dwy fedal aur yn y Gemau Olympaidd yn hwb aruthrol i Gaerdydd a Chymru.

Bydd Farah yn ymuno â 200 o athletwyr pellter gorau'r byd, a hyd at 25,000 o redwyr amatur i rasio ar y llwybr cyflym a gwastad, ddydd Sadwrn y Pasg, 26 Mawrth.

Caerdydd 2016 fydd y tro cyntaf, ac o bosibl yr unig dro, i Farah, seren enwog y byd athletau rhyngwladol, rasio ar strydoedd prifddinas Cymru. Mae hyn yn rhan o'i baratoadau wrth iddo geisio bod y cyntaf erioed i ennill y ras 5,000m a 10,000m am yr eildro yng Ngemau Olympaidd Rio yr haf hwn.

Mae'r Brifysgol yn noddi'r digwyddiad, ac yn dwyn ynghyd ei staff a'i chymunedau lleol i hyrwyddo'r manteision a ddaw yn sgîl byw'n iach ac yn weithgar.

Meddai'r Athro Colin Riordan, Is-Ganghellor Prifysgol Caerdydd: "Rwyf wrth fy modd y disgwylir i Mo Farah redeg ym Mhencampwriaeth Hanner Marathon y Byd.

"Bydd yn fraint i'r cefnogwyr weld un o athletwyr gorau'r byd ar ei orau yng Nghaerdydd, a bydd yn brofiad gwefreiddiol i redwyr amaturaidd allu dweud eu bod wedi rasio yn ei erbyn.

"Mae'r ffaith bod Mo yn cymryd rhan yn dod â mwy o amlygrwydd i'r digwyddiad, felly mae hefyd yn gyfle gwych i ddangos dinas Caerdydd a'r Brifysgol i gynulleidfa ryngwladol fawr ar y teledu."

Dywedodd Matt Newman, prif weithredwr trefnwyr y digwyddiad, Run 4 Wales: "Rydym wrth ein bodd bod Mo Farah ar gael i'w ddewis yn rhan o dîm athletau Prydain sy'n cystadlu ym Mhencampwriaeth Hanner Marathon y Byd IAAF/Prifysgol Caerdydd ar 26 Mawrth 2016.

"Mae'n gamp enfawr i Gaerdydd 2016; mae ymddangosiad Mo wedi bod yn uchelgais i Run 4 Wales o'r cychwyn cyntaf, a bydd y newyddion yn hwb enfawr yn ystod y naw wythnos olaf o baratoi."

Dywedodd Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: "Mae hyn yn newyddion cyffrous iawn i Gaerdydd a Chymru, a bydd yn codi Pencampwriaeth Hanner Marathon y Byd IAAF/Prifysgol Caerdydd i lefel gwbl newydd.

"Rwy'n siŵr y bydd ei benderfyniad i gymryd rhan yn ysbrydoli'r miloedd o amaturiaid a rhedwyr hwyl fydd yn cystadlu, a bydd yn rhoi cyfle iddynt ddweud 'Dwi wedi rasio gyda Mo Farah'."

Caerdydd 2016 fydd y digwyddiad athletau mwyaf yng Nghymru ers cynnal Gemau'r Ymerodraeth a'r Gymanwlad 1958 yn y brifddinas.

I gael rhagor o wybodaeth am y cynigion diweddaraf am leoedd i redeg ym Mhencampwriaeth Hanner Marathon y Byd IAAF/Prifysgol Caerdydd, ewch i www.cardiff2016.co.uk. Neu gallwch ddilyn y digwyddiad ar Twitter: @cardiff2016 a Facebook: IAAF/Cardiff University World Half Marathon Championships 2016.

Rhannu’r stori hon