Bywyd campws

Edwina stood with builders on CUBRIC construction site

Gweinidog yr Economi yn ymweld â safle canolfan delweddu'r ymennydd newydd y Brifysgol

10 Mehefin 2015

Mae Edwina Hart AC, Gweinidog Llywodraeth Cymru ar gyfer yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth, wedi ymweld â safle Canolfan Ymchwil Delweddu'r Ymennydd newydd Prifysgol Caerdydd (CUBRIC).

Surveillance cameras

Y brifysgol i gynnal digwyddiad pwysig ynghylch y gymdeithas a gwyliadwriaeth ar ôl datgeliadau Snowden

2 Mehefin 2015

Bydd cynhadledd bwysig ar 18 a 19 Mehefin 2015 yng Nghaerdydd yn dwyn ynghyd newyddiadurwyr, ymchwilwyr rhyngwladol, eiriolwyr preifatrwydd a datblygwyr technoleg i drafod cysylltiadau rhwng y wladwriaeth, y cyfryngau a dinasyddion yn sgîl datgeliadau Snowden.

US Ambassador to the United Kingdom stands with 2 staff members in front of banners

Llysgennad UDA ar gyfer y DU yn ymweld â Phrifysgol Caerdydd

22 Mai 2015

Rhoddwyd croeso cynnes heddiw i Matthew W Barzun, Llysgennad UDA ar gyfer y DU, i Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth, Prifysgol Caerdydd.

Senedd Building in Cardiff Bay

Ymchwilwyr Caerdydd yn mynd â gwyddoniaeth i'r Senedd

19 Mai 2015

Academyddion y Brifysgol yn arddangos eu gwaith ymchwil mewn digwyddiad blynyddol yn y Cynulliad

Exterior of the Hadyn Ellis Building

Adeilad ymchwil o bwys yn ennill gwobr dylunio

18 Mai 2015

Mae adeilad ymchwil blaenllaw yn y Brifysgol, gwerth £30m, wedi ennill gwobr mawr ei bri yn y diwydiant am ei ddyluniad.

Building of new Cubric block, construction site

Carreg filltir o bwys wrth adeiladu canolfan delweddu gwerth £44m sy’n ymchwilio i’r ymennydd

30 Ebrill 2015

Mae gwaith adeiladu canolfan delweddu newydd gwerth £44m ym Mhrifysgol Caerdydd sy'n ymchwilio i'r ymennydd (CUBRIC), fydd yn arwain Ewrop wrth helpu gwyddonwyr i ddeall achosion cyflyrau'r ymennydd, wedi cyrraedd carreg filltir o bwys.

Swimmer at Varsity in pool competing

Gornest Prifysgolion Cymru 2015

20 Ebrill 2015

Bydd Tîm Caerdydd yn wynebu Tîm Abertawe ac yn cefnogi ymgyrch #careiauenfys Stonewall

VC and Guests in Catalysis lab

Labordy newydd gwerth £500,000 i hyfforddi cemegwyr y dyfodol

17 Ebrill 2015

Bydd canolfan wyddoniaeth uwch dechnoleg bwrpasol ar gyfer hyfforddi arweinwyr y byd mewn catalyddu yn agor ym Mhrifysgol Caerdydd.

Baroness Randerson

Y Farwnes Randerson yn amlinellu gweledigaeth ar gyfer cydraddoldeb mewn araith yn y Brifysgol

27 Mawrth 2015

Fel rhan o gyfres o ddigwyddiadau trwy gydol mis Mawrth i hyrwyddo a dathlu cydraddoldeb cyfle, defnyddiodd y Farwnes Randerson araith yn y Brifysgol i amlinellu ei gweledigaeth ar gyfer cyflwyno cydraddoldeb i fenywod yn yr economi.

AHSS Library after refurbishment

Awdur a enwebwyd ar gyfer gwobr Costa yn dychwelyd i ddathlu ailwampio’r llyfrgell

23 Mawrth 2015

A creative writing graduate who was shortlisted for a celebrated literary prize is returning to the University for a special event.