Ysgol Peirianneg

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Learned Society of Wales

7 Mai 2014

15 members of staff elected as Fellows.

Professor Peter Wells and Professor John McWhirter

Science Council recognition for Cardiff scientists

16 Ionawr 2014

Two academics featured in Top 100 list of Leading UK Practising Scientists.

Royal society honours cardiff

Royal Society honours Cardiff scientists

12 Rhagfyr 2013

Professors Graham Hutchings and Peter Wells recognised for research achievements

Geoenvironmental research council

Queen's Anniversary Prize

22 Tachwedd 2013

National recognition for pioneering research centre.

engineers and scientists

New centres to train tomorrow's engineers and scientists

22 Tachwedd 2013

Cardiff benefits as Willetts announces £350M for postgraduate study

Investing for the future

22 Mawrth 2013

Vice-Chancellor tells University Court of his plans for Cardiff.

Making engineering accessible

20 Mawrth 2013

Women engineers to offer insight and advice to teenagers.

Future looks green for British construction

1 Chwefror 2013

University launches unique web platform.

Geo-energy technologies boost

18 Ionawr 2013

£1m EU boost for ground-breaking renewable energy project

Role models to inspire

24 Hydref 2012

Project highlights career opportunities available to women in science

Taro Aur gan y Brifysgol

24 Gorffennaf 2012

Dr Alun Isaac yn lansio llyfr ar Fwynglawdd Aur Dolaucothi.

Adolygiad o dynnu nwy siâl

29 Mehefin 2012

Gall ffracio fod yn ddiogel os ceir arferion gorau a rheoli effeithiol.

Gyrru ymlaen ymchwil ar gerbydau trydanol

27 Mehefin 2012

Canolfan newydd amlddisgyblaethol i helpu datblygu arloesedd pellach mewn cerbydau trydan.

Wireless communication and high-frequency semiconductor technology

26 Mehefin 2012

Cutting-edge technology recognised for its regional impact.

Innovation and Impact

26 Mehefin 2012

Awards celebrate Cardiff’s outstanding research.

Gwneud y dewis cywir o ran gyrfa

19 Ionawr 2012

Mae ymgynghorwyr gyrfaoedd yng Nghymru a Lloegr yn dechrau cwrs peilot yng Nghaerdydd i helpu i wella cyngor ar gyfer pobl ifanc ym meysydd gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM).

Sicrhau cyflenwad o fetelau hanfodol

4 Ionawr 2012

Bydd cynhadledd ryngwladol yng Nghaerdydd o dan ofal Prifysgol Caerdydd ac Amgueddfa Cymru yn clywed yr wythnos hon y gall cais Cymru i ddod yn arweinydd mewn technolegau carbon isel fod ‘mewn perygl’ oni bai y bydd gweithredu i fynd i’r afael â’r prinder yn y cyflenwad o fetelau hanfodol a gaiff eu defnyddio mewn cludiant carbon isel a chyflenwi ynni gwynt.