2017

Cardiff Half Marathon Start

Lleoedd am ddim yn yr hanner marathon

26 Ionawr 2017

#TeamCardiff yn codi arian ar gyfer ymchwil bwysig ym maes iechyd

Community Gateway - Business forum

Lansio fforwm busnes lleol

26 Ionawr 2017

Rôl allweddol y Brifysgol ym mhrosiect am siopa'n lleol

Giant wave

Atal tsunamis

25 Ionawr 2017

Mae mathemategydd o Brifysgol Caerdydd yn credu bod modd defnyddio tonnau sain yn y môr dwfn i wasgaru'r egni o fewn tsunamis

Medical Students with Children from school

Cynllun ymwybyddiaeth o asthma

25 Ionawr 2017

Atal pyliau angheuol o asthma ymysg plant

Osteoarthritis smart patch

Plastr clyfar ar gyfer osteoarthritis

24 Ionawr 2017

Ymchwilwyr o'r Ysgol Peirianneg yn bwriadu datblygu dyfais ddiagnostig ar gyfer clefyd ar y pen-glin

Dr Awen Iorweth delivering Welsh language lecture

Darlith feddygol gyntaf yn Gymraeg

23 Ionawr 2017

Dr Awen Iorwerth yn traddodi darlith am iechyd esgyrn yn Gymraeg

city region

Prifysgolion yn cefnogi’r Fargen Ddinesig

20 Ionawr 2017

Cefnogaeth gan brifysgolion y rhanbarth ar gyfer buddsoddiad £1.2bn Rhanbarth y Brifddinas

Widening Participation

Y Brifysgol yn amlygu cefnogaeth ar gyfer myfyrwyr agored i niwed

19 Ionawr 2017

Sesiwn wybodaeth i Aelodau Cynulliad ac elusennau ym Mae Caerdydd

Stonewall Logo

100 Gorau Stonewall

19 Ionawr 2017

Roedd Prifysgol Caerdydd ymhlith un o gyflogwyr gorau'r DU ar gyfer staff LGBT+

Mother and child seeing GP

Angen gwella gwasanaethau iechyd plant yn y DU

18 Ionawr 2017

Astudiaeth yn canfod bod angen gwella sawl maes gofal sylfaenol