2017

Bacterial TB

Trin TB sy’n gallu gwrthsefyll gwrthfiotigau

23 Mehefin 2017

Gallai bacteria o gleifion ffibrosis systig frwydro yn erbyn TB sy'n gwrthsefyll gwrthfiotigau.

Captain at ship's helm

Bywydau crefyddol morwyr rhyngwladol

23 Mehefin 2017

Ymchwil newydd yn edrych ar brofiad morwyr, caplaniaid porthladdoedd a gweithwyr lles

Padlock graphic

Mynd i'r afael â bygythiadau ym myd seiberddiogelwch

23 Mehefin 2017

Ymchwil newydd gan brifysgolion Caerdydd a Coventry yn cynnig sail i bolisïau

Gareth Thomas speaking to crowd

Rhedeg gyda Byddin Alfie (Alfie's Army)

23 Mehefin 2017

Arwr rygbi yn rhoi her hanner marathon i ddau dîm o'r Brifysgol

China Scholarship Council 2017

Cardiff welcomes China delegation for 13 week Management and Innovation programme

23 Mehefin 2017

Development programme marks further collaboration between Wales and China

Delegation at Cardiff China Medical Research Collaborative

Buddsoddiad o Tsieina mewn gwaith ymchwil ym maes y gwyddorau biofeddygol

23 Mehefin 2017

Buddsoddiad gwerth £1m gan Realcan mewn astudiaethau clinigol a'r gwyddorau biofeddygol a arweinir gan Brifysgol Caerdydd

Jonathan Shepherd

Tîm o Brifysgol Caerdydd yn cael ei anrhydeddu am atal trais oherwydd ‘Model Caerdydd’

23 Mehefin 2017

Tîm o Brifysgol Caerdydd yn cael ei anrhydeddu am atal trais oherwydd ‘Model Caerdydd’

Teaching in Sir Martin Evans Building

Gradd arian i'r Brifysgol yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu

22 Mehefin 2017

Asesiad newydd yn ceisio cydnabod, gwobrwyo a gwella addysgu rhagorol

Grace Adeniji

Cefnogi newyddiadurwyr ifanc

22 Mehefin 2017

Rhodd y BBC i Ysgoloriaeth Sue Lloyd Roberts ym Mhrifysgol Caerdydd

Cardiff University and Santander contract signing

Santander yn adnewyddu'r bartneriaeth â Phrifysgol Caerdydd

22 Mehefin 2017

Yr Is-Ganghellor yn llofnodi'r cytundeb newydd yn nigwyddiad dathlu dengmlwyddiant ar 1 Mehefin