2016

Stonewall 2016

Cydnabod cydraddoldeb yn y gweithle

19 Ionawr 2016

Ymhlith yr 20 gorau ym Mynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle Stonewall

Model Building

Dewis dylunydd ar gyfer Cyfleuster Ymchwil Drosiadol Prifysgol Caerdydd

18 Ionawr 2016

Bydd y ganolfan ymchwil yn gartref i ddau sefydliad gwyddonol o'r radd flaenaf

Cubric scanner

Dyfodiad sganiwr ymennydd mwyaf pwerus Ewrop

18 Ionawr 2016

Bydd sganiwr gwerth £4M yn dangos delweddau o'r ymennydd dynol sy'n fanylach nag erioed o'r blaen

Python Namibia

Dyfodol disglair i ddigwyddiad meddalwedd

18 Ionawr 2016

Allai rhaglenwyr yn Affrica ddatblygu'r Pinterest neu'r Instagram nesaf?

'The Peer Reviewers’ Openness Initiative’ logo

Tryloywder mewn ymchwil

14 Ionawr 2016

Menter newydd i chywyldroi ymchwil wyddonol drwy fod yn agored

international students

Cydnabod 'agwedd fyd-eang' Caerdydd

14 Ionawr 2016

Rhestr o Brifysgolion Gorau'r Byd Times Higher Education (THE) yn rhoi Caerdydd ymhlith y 200 gorau ar gyfer bod yn rhyngwladol

Cells green on red

Uwchraddio'r system imiwnedd

13 Ionawr 2016

Gwyddonwyr yn ail-lunio system imiwnedd y corff i drin canser mewn modd mwy diogel ac effeithiol

Jonathan Shepherd

Trais difrifol yn gostwng

13 Ionawr 2016

Astudiaeth bum mlynedd yn nodi gostyngiad 'sylweddol' mewn trais difrifol ledled Cymru a Lloegr

Staff from the University of Namibia visiting Cardiff University School of Mathematics

Arbenigwyr mathemateg yn cefnogi gwyddonwyr y dyfodol yn Affrica

11 Ionawr 2016

Mae Prosiect Phoenix yn trefnu ysgol mathemateg yn Namibia i fynd i'r afael â'r niferoedd sy'n gadael cyrsiau gwyddoniaeth

Woman at computer wearing headphones

Dysgu am ddim yn 2016

11 Ionawr 2016

Mae modd cofrestru nawr ar gyfer cyrsiau ar-lein y Brifysgol am newyddiaduraeth gymunedol, tystiolaeth iechyd a Moslemiaid ym Mhrydain