Chwilio yn ôl dyddiad

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Uchafbwyntiau 2015

Graham Hutchings

Caerdydd yn ymuno â Chymdeithas Max Planck i ffurfio cynghrair gatalysis o’r radd flaenaf

Bydd Prifysgol Caerdydd yn ymuno â chorff ymchwil blaenllaw yr Almaen i ddatblygu gwaith catalysis

Teresa Rees

Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd

Anrhydeddau yn cydnabod cymuned Caerdydd

Bangladesh

Dull arloesol o helpu gwlad i benderfynu ar anghenion ynni

Gwaith y Brifysgol o fudd i un o wledydd mwyaf poblog y byd


Uchafbwyntiau 2014

Ref LARGE

Caerdydd yn y pump uchaf o ran rhagoriaeth ymchwil

Ymchwil o’r radd flaenaf yn sicrhau’r pumed safle i Gaerdydd yn nhabl prifysgolion y DU

Cardiff Hosts International Rugby Stars

Caerdydd yn cynnal sêr rygbi rhyngwladol

Wrth i gyfres o gemau rhyngwladol rygbi’r undeb yr hydref ddechrau'r penwythnos hwn, bydd Prifysgol Caerdydd yn croesawu pedwar o dimau gorau’r byd o hemisffer y de wrth iddyn nhw baratoi ar gyfer eu gemau yn erbyn Cymru.

anti-smoking

Ymchwil Prifysgol Caerdydd yn llywio deddfwriaeth gwrth ysmygu Llywodraeth Cymru

Llywodraeth Cymru i wahardd ysmygu mewn ceir sy’n cludo plant.


Uchafbwyntiau 2013

Attenborough

Syr David Attenborough yn traddodi darlith ragorol

Llwyddodd Syr David Attenborough, y mae ei waith wedi cwmpasu dros 60 o flynyddoedd, i ysbrydoli cynulleidfa o dros 1000 o bobl yr wythnos hon gyda’i gipolygon personol i rai o’r teuluoedd adar mwyaf dirgel, godidog a lliwgar.

assessing cancer risk

Asesu risg canser

Bydd pobl sydd â risg uchel o gael canser y coluddyn a chanser y groth oherwydd cyflwr genetig yn derbyn diagnosis mwy cywir o ganlyniad i fodel newydd a ddatblygwyd gan dîm o wyddonwyr rhyngwladol.

Carl Bernstein

Newyddiadurwr Watergate yn dod i Gaerdydd

Sesiwn Holi ac Ateb gyda’r newyddiadurwr ymchwiliadol byd-enwog, Carl Bernstein.


Uchafbwyntiau 2012

Online future of higher education

Dyfodol addysg uwch ar-lein

Bydd myfyrwyr o Gymru, ledled y DU ac ym mhob cwr o’r byd yn cael mynediad am ddim i rai o brifysgolion gorau’r byd, diolch i Futurelearn Ltd.

Woman digging in an archaeological trench at Ham Hill

Bryngaer yr Oes Haearn yn datgelu ei chyfrinachau

Mae cloddiadau ym mryngaer gynhanesyddol fwyaf Prydain wedi rhoi cipolwg i archeolegwyr o brifysgolion Caerdydd a Chaergrawnt ar sut beth oedd bywyd yn y gaer dros 2,000 o flynyddoedd yn ôl.

Four members of Cardiff University rowing quad smiling and waving, wearing their medals

‘Prifysgol sgwlio orau Prydain Fawr’

Perfformiad gwych gan rwyfwyr Caerdydd yn ennyn canmoliaeth gan hyfforddwr rhwyfo Cymru.