Pan fyddwch yn cyrraedd

Beth ddylech chi wneud pan rydych yn cyrraedd y Brifysgol.

Bydd argaeledd rhestrau darllen yn amrywio o gwrs i gwrs, o bosib bydd rhai ar gael cyn i chi gyrraedd, ond bydd angen i chi wirio gyda'ch Ysgol Academaidd.

Inside residences

Byw ym mhreswylfeydd y Brifysgol

Yn cynnwys sut i archebu, talu a beth i ddod gyda chi.

Students working at PCs

Gwasanaethau TG a'r gymuned digidol

Sut a pham bydd angen mynediad i'r mewnrwyd myfyrwyr yn ystod eich amser yma.

School of Politics and International Relations

Cofrestru/Ymsefydlu yn eich Ysgol

Popeth y byddwch angen ei wybod er mwyn cofrestru gyda’ch Ysgol Academaidd, gan gynnwys gwybodaeth am amserlenni a digwyddiadau ymsefydlu - efallai y bydd rhai o’r rhain yn orfodol er mwyn dewis eich modiwlau dewisol ar y cwrs.

Student in library

Cerdyn adnabod myfyriwr

Mae eich cerdyn myfyriwr yn brawf o bwy ydych chi, yn eich galluogi i gael mynediad i’r llyfrgell ac at e-ddysgu a’ch galluogi i fynd mewn i adeiladau’r Brifysgol.

Students in park

Eich iechyd a lles

Addasu i fywyd yn y Brifysgol, gofalu amdanoch chi eich hun a sut i gael cefnogaeth.

Making medical decisions

Cofrestru gyda meddyg teulu

Gwybodaeth a chyngor meddygol.

International student visiting the helpdesk

Additional information for international students

As an international student, there are some additional things you can do to help you to settle into your new life here in Cardiff.

Postgraduate students discussing study options

Cefnogaeth anabledd a dyslecsia

Gwybodaeth i fyfyrwyr newydd am ymgysylltu â’r Gwasanaeth Anabledd a Dyslecsia er mwyn gweithredu cefnogaeth.