Costau byw a chyllidebu

Gwybodaeth ynglŷn â phris eitemau sylfaenol, os oes angen i chi brynu llyfrau ar gyfer eich cwrs, pa ostyngiadau sydd ar gael a mwy.

Costau byw ar gyfartaledd

Defnyddiwch ein cyfrifiannell costau byw am ragor o wybodaeth am y treuliau byw rhyngwladol ar gyfartaledd, fel y cyfrifwyd gan ein myfyrwyr rhyngwladol presennol.

Dylech fod yn realistig wrth gyllidebu eich amser yn y Brifysgol. Mae’n angenrheidiol bod gennych ddigon o arian i'ch cefnogi yn ystod eich cwrs.

Myfyrwyr rhyngwladol: Nodwch fod y ffigyrau yn wahanol i’r prawf cynhaliaeth ariannol a fydd angen i chi basio er mwyn cael fisa myfyrwyr Haen 4.

Am ragor o wybodaeth am wariant mewn llety preifat, edrychwch ar yr arweiniad gan ein Swyddfa Preswylfeydd.

Prynu llyfrau cwrs

Er gallwch fenthyca llyfrau cwrs o’n llyfrgelloedd, yn aml, mae galw mawr am y llyfrau ac efallai byddwch yn gweld bod yn rhaid i chi aros i’w defnyddio ac efallai mai ond am gyfnod byr iawn gallwch eu benthyca. Mae hyn yn golygu efallai bydd angen i chi brynu llyfrau cwrs pwysig a dylech gyllidebu ar gyfer hyn.

Mae llyfrau cwrs angenrheidiol yn debygol o fod ar gael yn Siop Lyfrau Blackwell, a leolir yn Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd.

Efallai gallwch hefyd brynu’r llyfrau ar eich rhestr ddarllen cyn i chi gyrraedd gan fod darlithwyr yn rhoi’r rhestr ddarllen ar gyfer rhai cyrsiau i siop lyfrau Blackwell’s. Felly os ydych yn archebu ymlaen llaw, gall fod y llyfrau yn disgwyl amdanoch pan fyddwch yn cyrraedd yng Nghaerdydd. Ebostiwch Blackwell’s i weld os oes ganddyn nhw eich rhestr darllen neu ewch i’w gwefan er mwyn archebu llyfrau.

Myfyrwyr Rhyngwladol: Fel arfer, mae’n syniad da i aros tan eich bod yn cyrraedd Caerdydd cyn prynu llyfrau cwrs. Efallai byddwch yn gallu rhannu llyfrau gyda'ch ffrindiau, ac ni fydd angen i chi gario nhw dramor.

Cardiau Gostyngiadau myfyrwyr

Byddwch yn gweld bod nifer o bethau, o dicedi i’r sinema i ddillad, DVDs i deithio, yn gallu bod yn rhatach os ydych yn fyfyriwr.

Bydd eich cerdyn adnabod myfyrwyr, a fydd yn cael ei roi i chi wrth i chi gofrestru, yn ddefnyddiol iawn. Yn ychwanegol i roi mynediad i adeiladau’r Brifysgol, mae’r cerdyn hefyd yn profi eich bod yn aelod o’r NUS (Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr) ac yn aml yn rhoi gostyngiadau i chi mewn siopau, sinemâu a bwytai. Gofynnwch a ydynt yn cynnig gostyngiad myfyrwyr.

Gallwch brynu’r cerdyn am £12 yn Siop Deithio STA yng nghanol dinas Caerdydd. Mae’r cerdyn ar gael i unrhyw fyfyriwr llawn amser ac yn rhoi gostyngiadau i chi ar deithiau awyr siarter, llety penodol, ticedi sinemâu a mynediad i orielau celf ac amgueddfeydd.

Er mwyn cael cerdyn ISIC, bydd angen llun maint pasbort a thystiolaeth eich bod yn fyfyriwr llawn amser.

Byddwch yn gwneud cynilion sylweddol ar deithio o amgylch y DU drwy brynu Cerdyn Rheilffordd 16-25 neu Coachcard.

Coachcard i bobl ifanc

Mae’r cerdyn yn costio £10 am flwyddyn neu £25 am dair blynedd ac yn rhoi 30% o ostyngiad i chi pan yn teithio ar fws National Express yn y DU. I gael cerdyn, yr unig beth sydd angen gwneud yw dangos prawf eich bod yn fyfyriwr. Gallwch brynu Coachcard Pobl Ifanc yn Swyddfeydd Bws National Express neu ar-lein.

Cerdyn Rheilffordd 16-25

Mae’r cerdyn yn costio £30 am flwyddyn neu £70 am dair mlynedd, ac yn rhoi trean o ostyngiad o bris taith rheilffordd yn y DU. Er mwyn cael y cerdyn bydd angen prawf eich bod yn fyfyriwr, eich pasbort a llun maint pasbort. Gallwch brynu’r cerdyn mewn unrhyw orsaf rheilffordd neu ar-lein.

Pris nwyddau cyffredin

Lidl (Archfarchnad ar gampws Cathays)Tesco (Archfarchnad ger Talybont)
Bara£0.75£0.50
Llaeth (2 beint)£0.89£0.75
Margarîn (500g)£0.89£0.89
Reis gwyn Basmati (500g)£1.79£1.89
Bagiau te (80 bag)£0.97£1
Glanhäwr aml bwrpas (1 litr)£0.95£1

Pris Cyfleusterau Golchi dillad

Mae Cyfleusterau Golchi dillad mewn preswylfeydd y Brifysgol yn costio:

  • Golch arferol £2
  • Golch Sylweddol £2.20
  • Sychwr dillad (20 munud): £1