International students

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Living and studying in Cardiff  will be very different to your life in your home country, but there are plenty of ways to help you adjust to being in the UK.

Making medical decisions

Medical treatment

Registering with a doctor/dentist, organ donation in Wales and other health-related information.

Darlithfa Wallace

Studying in the UK

Find out more about academic life in the UK, how to improve your study skills, along with where to find academic and English language support.

Inside Ty Coffi

Working in the UK

Find out more about the employment restrictions that apply to those students who are visa holders.

Mae'r mwyafrif o fyfyrwyr yn mwynhau profiad positif a boddhaol yn ystod eu hamser yng Nghaerdydd. Ond fel yn y mwyafrif o ddinasoedd, mae angen i chi fod yn gall.

Pwrpas yr awgrymiadau isod yw i roi cyngor ac nid i roi ofn i chi. Mae llawer o'r cyngor yn synnwyr cyffredin, ond gall wneud gwir wahaniaeth.

Cadw'n ddiogel

Os ydych chi'n mynd allan ar ben eich hunan yn y nos, gwnewch yn siŵr bod rhywun yn gwybod lle 'rydych chi'n mynd.

  • Pan rydych chi'n mynd allan mewn grŵp yn y nos, arhoswch gyda'ch gilydd; mae'n fwy diogel.
  • Cadwch i'r llwybrau cyhoeddus sydd wedi'u goleuo'n ddigonol yn y nos. Peidiwch â cherdded ar lwybrau amgen sy'n dywyll er efallai eich bod ar frys.
  • Mae'n werth cario larwm diogelwch personol. Mae'r rhain ar gael am brisiau gostyngedig o Ganolfan Diogelwch y Brifysgol.
  • Os yn defnyddio tacsi, defnyddiwch safle dacsis cydnabyddedig neu drefnwch dacsi ymlaen llaw gyda chwmni dibynadwy.
  • Os ydych yn teithio ar eich pen eich hun mewn tacsi, eisteddwch yn y cefn y tu ôl i'r gyrrwr bob amser.

Canolfan Diogelwch

Mae ein Canolfan Diogelwch yn darparu gofal diogelwch 24 awr yng Nghampws y Brifysgol a'r Neuaddau Preswyl. Mae system CCTV sylweddol yn gweithredu drwy gampws y Brifysgol, yn cynnwys rhai o'r safleoedd preswyl mawr. Defnyddir y camerâu i gyfeirio ein staff diogelwch at ddigwyddiadau ac mae'r Ganolfan yn gweithio'n agos gyda'r heddlu.

Os oes gennych unrhyw bryderon diogelwch personol, angen cyngor diogelwch, neu os ydych chi eisiau rhoi gwybod i ni am drosedd, cysylltwch â:

Ystafell Rheoli Diogelwch