Darllenwch ein Siarter Myfyrwyr

Mae ein Siarter Myfyrwyr yn amlinellu'r hyn y gall myfyrwyr ei ddisgwyl gan Brifysgol Caerdydd ac ein Hundeb y Myfyrwyr, a’r rôl sydd gan fyfyrwyr o ran gwneud yn fawr o’u cyfnod yma.

Siarter myfyrwyr

Siarter myfyrwyr

15 Awst 2017

Mae ein Siarter Myfyrwyr yn amlinellu’r rolau, y cyfrifoldebau a’r disgwyliadau sydd gan bawb ohonom i sicrhau eich bod yn cael profiad o safon uchel tra’r ydych chi ym Mhrifysgol Caerdydd.

PDF