Archebu pecyn dillad gwely

Mae croeso i chi ddod â'ch dillad gwely eich hunan gyda chi ond rydym hefyd yn cynnig pecyn y gellir ei archebu ymlaen llaw a thalu amdano pan fyddwch chi'n cyrraedd.

Pecyn dillad gwely

Mae'r pecyn dillad gwely'n cynnwys:

  • duvet
  • gorchudd duvet
  • 1 cynfas
  • 1 gobennydd
  • 1 gorchudd gobennydd
  • 1 lliain baddon
  • 1 lliain llaw

Cost (i'w dalu pan fyddwch yn cyrraedd): £30.00

Sut i archebu

Os ydych am archebu pecyn, cliciwch ar y botwm isod er mwyn rhoi eich manylion i ni (bydd angen eich rhif myfyriwr arnoch). Lle bo'n bosibl, bydd pecyn yn cael ei roi yn eich ystafell wely astudio yn barod erbyn i chi gyrraedd.

Archebu pecyn dillad gwely

Liberty Living

Yn anffodus, ni fydd myfyrwyr ym mhreswylfeydd Liberty Living yn gallu archebu pecyn dillad gwely drwy’r ffurflen archebu uchod.

Os cysylltwch â’ch tîm yn eich llety Liberty Living, byddant yn gallu rhoi gwybod i chi a fydd pecynnau dillad gwely ar gael i’w prynu pan fyddwch yn cyrraedd.