Pethau pwysig i'w pacio

Darperir ar eich cyfer:

 • gwely a matres
 • desg a chadair
 • silff lyfrau
 • cwpwrdd dillad
 • basged sbwriel
 • oergell/rhewgell
 • microdon
 • ffwrn
 • tostiwr
 • tegell
 • haearn smwddio
 • bwrdd smwddio
 • padell ludw a brws
 • bin cegin
 • mop a bwced
 • bleinds/llenni
 • hysbysfwrdd
 • sied feiciau (Gall myfyrwyr Neuadd Aberconwy a Thai Heol Colum/Rhodfa Colum ddefnyddio'r siediau beiciau yn Neuadd Colum. NID oes siediau beiciau ar gael ar gyfer myfyrwyr yn Nhai/Fflatiau Myfyrwyr yn y "Pentref".)

Mae angen i chi ddod â:

 • dillad gwely (cynfasau, gorchudd gobennydd, duvet, blancedi, gobenyddion neu dywelion) - heblaw eich bod wedi archebu ein pecyn dillad gwely ymlaen llaw
 • llestri (ar gyfer eich hunan)
 • cyllyll a ffyrc (ar gyfer eich hunan)
 • offer coginio a sosbenni (ar gyfer eich hunan)
 • clo beic (neu gallwch ei brynu wrth eich Rheolwr Preswylfeydd - £17.50 ar hyn o bryd)

Llety ‘Ychwanegol’ a ‘Mwy'

Ni fydd angen i chi ddod a dillad gwely, llestri, cyllyll a ffyrc na offer coginio os ydych wedi cael eich rhoi yn:

 • Ôl-raddedig Ychwanegol yn Ogledd Talybont
 • Ôl-raddedig a ‘mwy’ yn Llys Senghennydd
 • Israddedig a ‘mwy’ yn Ne Talybont