International students

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Four students sitting outside around a table

We are here to provide guidance and advice on how to prepare and arrive for your studies and new life here in Cardiff.

We regularly update these pages to ensure they reflect any changes in immigration policy. The UK Government however, frequently change the immigration rules for entry into the UK, so it's a good idea to check the latest rules on the UKVI website.

Visas and immigration

If you want to come to the UK as a student, it's very likely that you'll need to apply for a Tier 4 student visa before leaving your home country.

Medical requirements

The latest help and guidance on medical insurance, health checks and vaccinations.

Updating your contact details

Let us know of any forthcoming changes to your correspondence and email address so we can keep in touch during the coming months.

Money and finances

Help and guidance about living expenses, budgeting, opening a bank account and paying your tuition fees.

Accommodation

Learn more about University and private housing options for international students.

What to bring

Planning your trip to the UK can be stressful – here are some tips on what to bring to make your arrival run smoothly.

Travelling to Cardiff

We are located in the centre of Cardiff, which is easily accessible from London airports with onward connections.

Arriving late

It is important that you make every effort to arrive at Cardiff University by Sunday 18 September at the very latest.

Erasmus students

Help and advice for Erasmus students who have accepted their place to study with us.

Rhaid cofrestru i fod yn fyfyriwr cyn i chi ddechrau astudio yn y Brifysgol.

Dylech dderbyn e-bost (neu lythyr) fydd yn gofyn i chi gofrestru ar-lein. Fel arfer, mae hyn tua thair wythnos cyn i chi ddechrau ar eich cwrs. 

Dilynwch y camau isod er mwyn cofrestru yn llwyddiannus:

Hand on a computer mouse

Cofrestru ar-lein

Ni ddylai’r cam cyntaf hwn i ddod yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Caerdydd gymryd mwy na 10 munud i’w gwblhau.

School of Politics and International Relations

Cofrestru/Ymsefydlu yn eich Ysgol

Popeth y byddwch angen ei wybod er mwyn cofrestru gyda’ch Ysgol Academaidd, gan gynnwys gwybodaeth am amserlenni a digwyddiadau ymsefydlu - efallai y bydd rhai o’r rhain yn orfodol er mwyn dewis eich modiwlau dewisol ar y cwrs.

Making medical decisions

Brechiadau a chofrestru gyda meddyg teulu

For the sake of your health and those around you –we recommend that you receive a series of vaccinations as well as registering with a local GP.

Three students outside main building

Trwydded Breswyl Fiometrig

Canllawiau i’r myfyrwyr rhyngwladol hynny sydd wedi trefnu i gasglu eu trwydded o’r Brifysgol.

Student in library

Cerdyn myfyriwr Prifysgol Caerdydd

Mae eich cerdyn myfyriwr yn brawf o bwy ydych chi, yn eich galluogi i gael mynediad i’r llyfrgell ac at e-ddysgu a’ch galluogi i fynd mewn i adeiladau’r Brifysgol.

Students in a lecture

Myfyrwyr ag anableddau

Cyflwyno cais am drefniadau ychwanegol yn ystod arholiadau neu brofion dosbarth - fel amser ychwanegol neu ddefnyddio cyfrifiadur neu ysgrifennydd.

Student sitting on the floor in front of a laptop balanced on a pile of books.

Camau nesaf

Gwirio eich cymwysterau, agor cyfrif banc, cael ffurflen eithrio treth gyngor a mwy.

Pre-departure guide cover

Pre-departure guide 2016

Full of visa advice, travel information, what to pack and more!