Gwneud cais i ddysgu iaith newydd

Agorwch fyd cyfan o leoliadau newydd, diwylliannau sy’n ysbrydoli a dewisiadau cyffrous yn eich gyrfa drwy gofrestru ar gyfer cwrs iaith am ddim.

Mae ceisiadau ar gyfer y sesiwn nesaf yn agor ar 11 Medi, felly sicrhewch eich bod yn gwneud cais cyn i chi gyrraedd.

Ieithoedd i bawb

Agorwch fyd cyfan o leoliadau newydd, diwylliannau sy'n ysbrydoli, a dewisiadau cyffrous yn eich gyrfa drwy gofrestru ar gyfer cwrs iaith yn rhad ac am ddim.

Rydym yn cynnig naw iaith fel cwrs wythnosol ac yn cynnal nifer o’r ieithoedd fel cwrs dwys. Gallwch hefyd gael ymarfer pellach neu drio iaith newydd drwy ddefnyddio’r dewis annibynnol. Mae hyn yn cynnwys amrywiaeth o adnoddau llyfrgell ar-lein a ffisegol, ‘Canolfan Iaith', a chyfleoedd cyfnewid iaith.

I gael rhagor o wybodaeth am Ieithoedd i Bawb. Gallwch gael mwy o wybodaeth ar y fewnrwyd, lle fyddwch yn gallu cael mynediad ato ar ôl cofrestru.

Cymraeg i Bawb

Mae nifer o gyflogwyr a chwmnïau yn chwilio am raddedigion sy'n gallu cyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae ein rhaglen, rhad ac am ddim, Cymraeg i Bawb yn gyfle i chi fanteisio o'r ddarpariaeth arbenigol, broffesiynol ar amrywiaeth o lefelau.

Mae'r rhaglen wedi'i sefydlu i gael ei gynnal ochr yn ochr â'ch astudiaethau, fel eich bod yn gallu dysgu iaith o amgylch eich astudiaethau. Rydym yn cynnal cyrsiau wythnosol yn ystod y semester ac yn cynnig cyrsiau dwys ar lefel Dechreuwyr ar hyn o bryd.

I gael rhagor o wybodaeth am Gymraeg i Bawb. Gallwch gael mwy o wybodaeth ar y fewnrwyd, lle fyddwch yn gallu cael mynediad ato ar ôl cofrestru.

Gwneud cais cyn i chi gyrraedd

Mae ein rhaglenni yn agor ar gyfer ceisiadau ar gyrsiau wythnosol ar SIMS ar-lein am 09:30 ar Ddydd Llun 11 Medi 2017 ac yn cau am 17:00 ar Ddydd Gwener 22 Medi 2017. Nodwch fod ceisiadau ar sail y cyntaf i’r felin, felly sicrhewch eich bod yn cofrestru cyn i chi gyrraedd.