Llety a Symud i Gaerdydd

Unwaith rydych wedi derbyn cynnig pendant i astudio gyda ni, gallwch wedyn wneud cais ar gyfer lle ym mhreswylfeydd y Brifysgol.

Er mwyn trefnu eich llety, bydd angen eich enw defnyddiwr a chyfrinair SIMS. Byddwn yn ebostio’r manylion isod i chi ar ôl i ni roi cynnig i astudio i chi.

Bydd myfyrwyr israddedig sydd wedi dewis Prifysgol Caerdydd fel naill ai eu dewis cadarn neu ddewis wrth gefn yn sicr i gael Llety’r Brifysgol yn eu blwyddyn gyntaf.

Ystafell wely myfyrwraig yn Neuadd Senghennydd

Pethau pwysig i'w pacio

Yr hyn sy'n cael ei ddarparu ar eich cyfer a beth fydd angen i chi ddod gyda chi.

Paying for residences

Talu am eich preswyl

Rhagor o wybodaeth am y dulliau gwahanol i dalu eich ffioedd preswyl y Brifysgol.

Private sector housing

Llety Preifat

I wybod lle i ddod o hyd i dai a fflatiau a rennir yng Nghaerdydd, y gost a ble gallwch aros wrth chwilio am rywle i fyw.

Houses

Y Dreth Gyngor

Rhagor o wybodaeth am y Dreth Gyngor ac os ydych wedi'ch eithrio rhag talu'r dreth gyngor.

Myfyrwyr Rhyngwladol a Chyfnewid

Fel myfyriwr rhyngwladol gradd lawn, rydych yn sicr o gael lle ym Mhreswylfeydd y Brifysgol ar gyfer hyd eich astudiaethau.

Fel myfyriwr Erasmus+, rydych yn sicr o gael lle ym Mhreswylfeydd y Brifysgol os ydych yn astudio gyda ni am flwyddyn academaidd lawn. Os ydych chi yma am lai na flwyddyn academaidd, gallwch wneud cais am ystafell ym mhreswylfeydd y Brifysgol ond nid ydych yn sicr o gael lle. Os ydych yn fyfyriwr Erasmus+ yn dod i Gaerdydd ar gyfer tymor yr hydref yn unig a hoffech gael cyngor am ddod o hyd i lety yn y sector preifat, cysylltwch â'r tîm Erasmus+.

Os ydych yn fyfyriwr Cyfnewid Rhyngwladol neu Astudio Dramor sesiwn llawn, rydych yn sicr o gael lle ym Mhreswylfeydd y Brifysgol. Am gyngor pellach cysylltwch ag Astudio Dramor.

Ewch i dudalennau Preswylfeydd ar gyfer manylion am ddyddiadau cau gwarantu preswylfeydd.