Ewch i’r prif gynnwys

Cyn i chi gyrraedd

Darganfyddwch beth ddylech wneud cyn i chi gyrraedd.

Hand on a computer mouse

Cofrestru ar-lein

Byddwch yn derbyn ebost i'ch hatgoffa tua tair wythnos cyn bod eich rhaglen yn dechrau.

Rhowch gynnig ar ein cwrs ar-lein cyn cyrraedd

Edrych ymlaen at ddechrau eich cwrs? Nerfus am gwrdd â phobl newydd? Llwyth o gwestiynau? Peidiwch â phoeni, rydym ni wedi sefydlu cwrs ar-lein newydd i'ch helpu i bontio i astudio yng Nghaerdydd.

Your finances

Eich arian

Agor cyfrif banc i fyfyrwyr, costau byw, trefnu cyllideb ar gyfer eich amser yma a lle i gael cymorth.

Postgraduate students discussing study options

Cefnogaeth anabledd a dyslecsia

Rhowch wybod i ni os oes gennych anabledd fel cyflyrau iechyd corfforol tymor hir, anawsterau dysgu penodol, anhwylderau ar y sbectrwm awtistiaeth a chyflyrau iechyd meddwl.

Cegin yn Neuadd Llys Senghennydd

Llety a Symud i Gaerdydd

Beth i ystyried cyn i chi symud i mewn i'ch llety yng Nghaerdydd.

StudentCharter image

Darllenwch ein Siarter Myfyrwyr

Darllenwch ein Siarter Myfyrwyr sy'n amlinellu'r hyn y gallwch ei ddisgwyl gan Brifysgol Caerdydd ac Undeb y Myfyrwyr, a'r rôl sydd gennych o ran gwneud yn fawr o'ch cyfnod gyda ni.

Smiling students with banners behind them

Gwnewch gais am gyrsiau iaith am ddim

Agorwch fyd cyfan o leoliadau newydd, diwylliannau sy’n ysbrydoli a dewisiadau cyffrous yn eich gyrfa drwy gofrestru ar gyfer cwrs iaith am ddim.

Immunisation

Cyngor brechiadau

Cyngor brechiadau ar gyfer myfyrwyr newydd.

Four students sitting outside around a table

Additional information for international students

We are here to provide guidance and advice on how to prepare and arrive for your studies and new life here in Cardiff.

Healthcare students on balcony

Gwybodaeth ychwanegol i fyfyrwyr gofal iechyd

Gwybodaeth ar gyfer myfyrwyr gofal iechyd newydd.