Cyn i chi gyrraedd

Darganfyddwch beth ddylech wneud cyn i chi gyrraedd.

Eich Arian

Agor cyfrif banc i fyfyrwyr, costau byw, trefnu cyllideb ar gyfer eich amser yma a lle i gael cymorth.

Cofrestru ar-lein

Ni ddylai’r cam cyntaf hwn i ddod yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Caerdydd gymryd mwy na 10 munud i’w gwblhau.

Llety a Symud i Gaerdydd

Beth i ystyried cyn i chi symud i mewn i'ch llety yng Nghaerdydd.

Darllenwch ein Siarter Myfyrwyr

Darllenwch ein Siarter Myfyrwyr sy'n amlinellu'r hyn y gallwch ei ddisgwyl gan Brifysgol Caerdydd ac Undeb y Myfyrwyr, a'r rôl sydd gennych o ran gwneud yn fawr o'ch cyfnod gyda ni.

Gwneud cais i ddysgu iaith newydd

Agorwch fyd cyfan o leoliadau newydd, diwylliannau sy’n ysbrydoli a dewisiadau cyffrous yn eich gyrfa drwy gofrestru ar gyfer cwrs iaith am ddim.

Cefnogaeth anabledd a dyslecsia

How we can support you during your time here, any preparations you'll need to make and things to do when you arrive.

Cyngor brechiadau

Cyngor brechiadau ar gyfer myfyrwyr newydd.

Additional information for international students

We are here to provide guidance and advice on how to prepare and arrive for your studies and new life here in Cardiff.

Gwybodaeth ychwanegol i fyfyrwyr gofal iechyd

Gwybodaeth ar gyfer myfyrwyr gofal iechyd newydd.