I newyddiadurwyr

Rydyn ni wedi ymrwymo i gynyddu dealltwriaeth gweithwyr proffesiynol a'r cyhoedd ynglŷn ag ymchwil iechyd meddwl.

Rydyn ni'n ceisio cynnig cysylltiadau agored a thryloyw ynghylch ein gwaith gwyddonol a'i oblygiadau.

Mae croeso bob amser i ymholiadau'r wasg. Cysylltwch â:

Ebost: communications@caerdydd.ac.uk
Ffôn: +44 (0)29 2087 0298

Gweld ein harchif o hysbysiadau i'r wasg